An ninh- Quốc phòng An ninh- Quốc phòng

Đảng ủy Quân sự quận triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
24/06/2019 | 17:00  | Lượt xem: 258

Chiều ngày 24/6/2019, Đảng ủy Quân sự quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Bí thư Đảng ủy Quân sự quận dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Oanh – Đảng ủy viên Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự quận; Thượng tá Nguyễn Đình Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự quận, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS quận cùng các đồng chí lãnh đạo và đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự quận.

Tại hội nghị, sau khi đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự quận, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS quận quán triệt nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Nam – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã báo cáo dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng ủy Quân sự quận.

Hội nghị thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự quận Hoàn Kiếm đã tập trung lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ, trong đó đã tham mưu với quận ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tham mưu Quận ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Chiến lược Quốc phòng Việt Nam". Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên. Các lực lượng thuộc Ban Chỉ huy Quân sự quận đã nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng.

Ban Chỉ huy Quân sự quận đã thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng Luật, chất lượng cao, đạt 100% chỉ tiêu Thành phố giao. Chỉ đạo thực hiện giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 776 đối tượng, bảo đảm chất lượng. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 9 tiểu đội dân quân thường trực. Cùng với đó, đã phối hợp thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội; tổ chức tốt các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa", bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, hội nghị thống nhất các nội dung: Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Quận ủy, UBND quận về công tác quân sự, quốc phòng. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; thường xuyên phối hợp với Công an và các lực lượng nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời, góp phần giữ gìn ANCT, TTATXH trên địa bàn. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác động viên, đào tạo sĩ quan dự bị, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu Thành phố giao. Tổ chức Hội thao thể dục thể thao và quốc phòng lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm năm 2019 và tuyển chọn vận động viên tham gia Hội thao do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức. Đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng. Đảng ủy tập trung lãnh đạo để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; củng cố mối đoàn kết nội bộ trong cấp ủy, chỉ huy và toàn đơn vị, bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Oanh – Đảng ủy viên Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Bí thư Đảng ủy Quân sự quận điểm lại một số kết quả trong 6 tháng đầu năm và nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm Đảng ủy Quân sự quận cần tập trung triển khai thực hiện để đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự quận, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS quận quán triệt nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tại hội nghị.

Đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Nam – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy báo cáo dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng ủy Quân sự quận.

Đồng chí Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự quận tại hội nghị.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Oanh – Đảng ủy viên Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Bí thư Đảng ủy Quân sự quận

                                                                                                                  Nguồn: HoanKiem portal

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?