An ninh- Quốc phòng An ninh- Quốc phòng

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Công an quận và Ủy ban MTTQ quận về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
28/06/2018 | 11:30  | Lượt xem: 384

Sáng ngày 28/6/2018, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Công an quận và Ủy ban MTTQ quận về "Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới" trên địa bàn quận giai đoạn 2013 - 2018.

Trong 5 năm triển khai Chương trình phối hợp liên tịch số 09/CTr-MTTQ-BCA giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới được triển khai rộng khắp.

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội và Ủy ban MTTQ Thành phố. Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm có đồng chí Hoàng Công Khôi – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy; Phó chủ tịch HĐND, UBND quận, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể quận, lãnh đạo và cán bộ các phòng nghiệp vụ Công an quận; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ và Công an các phường; các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Công an và Ủy ban MTTQ quận về "Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới" trên địa bàn quận giai đoạn 2013 - 2018 được khen thưởng.

Tại hội nghị, sau phát biểu khai mạc của đồng chí Phạm Tuấn Long – Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận, các đại biểu đã nghe Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Công an và Ủy ban MTTQ quận về "Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới" trên địa bàn quận giai đoạn 2013 – 2018. Báo cáo nêu rõ: UBND cấp quận, phường và Ban Chỉ đạo các cấp đã quan tâm xây dựng lực lượng công an quận, phường trong sạch, vững mạnh; xây dựng các lực lượng nòng cốt khác là bảo vệ dân phố, bảo vệ chuyên trách trong khối cơ quan doanh nghiệp vững mạnh đủ về số lượng, vững mạnh về chất lượng; quan tâm trang cấp các trang phục, trang bị phương tiện làm việc, động viên và giúp đỡ các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền quận, phường đã quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể quận, phường xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống tội phạm; thường xuyên tổ chức các buổi họp dân, các đợt tuyên truyền các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để quần chúng nhân dân biết, tự nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia phòng, chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị của địa bàn. Đội ngũ cán bộ Mặt trận từ quận, phường đến khu phố thường xuyên được củng cố kiện toàn về chất lượng và số lượng, luôn có ý thức và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, nắm vững và am hiểu tốt tình hình, địa bàn được phân công phụ trách, có sự phối hợp tốt giữa các ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn ở địa bàn.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân. Đổi mới, đa dạng hóa phương thức tổ chức tập hợp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố tình đoàn kết ở khu dân cư, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò của các cán bộ lão thành, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhằm đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, nhất là tình hình có liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm, các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để giải quyết ngay không để phát sinh thành điểm nóng và phức tạp... Tiếp tục bổ sung, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ 138 các cấp, qua đó, góp phần xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Công Khôi – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy ghi nhận biểu dương những kết quả Công an quận và Ủy ban MTTQ quận đạt được trong 5 năm thực hiện “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới” trên địa bàn quận giai đoạn 2013 - 2018. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm các đơn vị cần thực hiện tốt trong thời gian tới để tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn quận, góp phần giữ vững và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận...

      Tại hội nghị, 34 tập thể và 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Công an và Ủy ban MTTQ quận về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” trên địa bàn quận giai đoạn 2013 - 2018 đã được UBND quận khen thưởng.

Đồng chí Phạm Tuấn Long – Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Hoàng Công Khôi – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ quận trao thưởng cho các tập thể được khen thưởng.

                                                                                                                                                         Tin: Phạm Đức

                                                                                                                                                      (Công an quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?