An ninh- Quốc phòng An ninh- Quốc phòng

Hội nghị tổng kết công tác đoàn kết quân dân năm 2018 và ký giao ước thi đua An toàn giao thông năm 2019
21/03/2019 | 17:30  | Lượt xem: 46

Chiều ngày 21/3/2019, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn kết quân dân năm 2018 và ký giao ước thi đua An toàn giao thông năm 2019.

Đồng chí Đinh Hồng Phong – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận, Trưởng ban đoàn kết quân dân quận dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện các phòng, ban của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể quận, lãnh đạo Ban CHQS quận, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn quận và lãnh đạo các phường…

Tại hội nghị, đồng chí Trung tá Phạm Xuân Lai – Phó Chỉ huy Trưởng ban CHQS quận đã trình bày báo cáo kết quả phối hợp hoạt động xây dựng địa bàn an toàn vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và an toàn giao thông giữa Ban CHQS quận Hoàn Kiếm với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn năm 2018 và phương hướng, mục tiêu, nội dung phối hợp hoạt động năm 2019. Rong năm 2018, Ban CHQS quận và các đơn vị đã thực hiện tốt các nội dung: phối hợp hoạt động xây dựng địa bàn an toàn vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và an toàn giao thông, Ban CHQS quận đã phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ LLVT chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh ở địa phương và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tích cực phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Ban CHQS quận và các đơn vị đã phối hợp thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương quân đội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, các đối tượng chính sách, người có công; tham gia phát triển kinh tế - xã hội của quận…

Quá trình phối hợp đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, mối quan hệ đoàn kết với các đơn vị quân đội ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng dân vững chắc, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của các đơn vị quân đội được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Năm 2019, Ban CHQS quận Hoàn Kiếm và các đơn vị đóng quân trên địa bàn thống nhất thực hiện phương hướng, mục tiêu: Tiếp tục quán triệt, thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng và đảm bảo an toàn giao thông. Tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng khu vực phòng thủ quận Hoàn Kiếm vững chắc gắn với xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội nghị đã thống nhất 6 nội dung phối hợp thực hiện trong năm 2019.

Tham luận của đại biểu đại diện các đơn vị và các phường đã làm rõ thêm các kết quả đạt được và đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác đoàn kết quân dân trong năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Hồng Phong – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận, Trưởng ban đoàn kết quân dân quận biểu dương, ghi nhận những thành tích trong công tác phối hợp hoạt động đoàn kết quân dân của Ban CHQS quận với các phường và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn quận năm 2018 và nhấn mạnh một số nhiệm vụ để hoàn thành tốt công tác đoàn kết quân dân trên địa bàn quận trong năm 2019.

Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của các đại biểu, đồng chí Đinh Hồng Phong – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận, Trưởng ban đoàn kết quân dân quận; đồng chí Trung tá Phạm Xuân Lai – Phó Chỉ huy Trưởng ban CHQS quận và các đồng chí đại diện các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn quận đã ký giao ước thi đua An toàn giao thông năm 2019.

Ghi nhận thành tích của các tập thể và cá nhân, tại hội nghị, UBND quận đã khen thưởng 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn kết quân dân năm 2018.

Đồng chí Trung tá Phạm Xuân Lai – Phó Chỉ huy Trưởng ban CHQS quận trình bày báo cáo kết quả phối hợp hoạt động xây dựng địa bàn an toàn vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và an toàn giao thông giữa Ban CHQS quận Hoàn Kiếm với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn năm 2018 và phương hướng, mục tiêu, nội dung phối hợp hoạt động năm 2019.

Đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Nam – Chính trị viên Ban CHQS quận điều hành phần thảo luận tại hội nghị.

đồng chí Đinh Hồng Phong – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận, Trưởng ban đoàn kết quân dân quận ký giao ước thi đua An toàn giao thông năm 2019 với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn quận.

Đinh Hồng Phong – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận, Trưởng ban đoàn kết quân dân quận phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trung tá Nguyễn Đình Nhâm – Phó tham mưu Trưởng Ban CHQS quận điều hành phần trao thưởng.

 

Đồng chí Đinh Hồng Phong – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận, Trưởng ban đoàn kết quân dân quận trao thưởng cho các cá nhân được khen thưởng.

                                                                                                Nguồn: HoanKiem portal

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?