An ninh- Quốc phòng An ninh- Quốc phòng

Hội nghị triển khai Quyết định số 2369 của Thành phố Hà Nội
24/07/2018 | 17:30  | Lượt xem: 281

Chiều ngày 24/8/2018, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 2369/QĐ-UBND, ngày 17/5/2018, của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh sách đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND, ngày 4/7/2017, của HĐND TP quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn TP Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Đồng chí Phạm Tuấn Long – Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận dự và chủ trì hội nghị.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND, ngày 4/7/2017, của HĐND TP quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn TP Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực, UBND quận đã tổng hợp danh sách các công trình thuộc diện điều chỉnh của kế hoạch và tổ chức phân loại đối tượng theo nguồn vốn trong và ngoài nhà nước, theo từng lĩnh vực quản lý để tổ chức kiểm tra, đánh giá và đã được UBND TP phê duyệt danh sách trên địa bàn quận có 109 công trình. Bước đầu phân loại: có 106 công trình thuộc vốn đầu tư của nhà nước và các đơn vị có liên quan và 03 công trình thuộc vốn của tư nhân. Công tác phối hợp giữa UBND quận và Cảnh sát PCCC TP, các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan được duy trì thường xuyên và đảm bảo hiệu quả.

Có thể nhận thấy, trước khi Nghị quyết 05 của HĐND TP được ban hành, trên địa bàn quận nhiều cơ sở tồn tại về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực. Tuy nhiên, việc hướng dẫn cơ sở khắc phục các tồn tại và xử lý sai phạm đối với các đối tượng này gặp nhiều khó khăn hạn chế do việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Nghị quyết 05 đã tạo ra cơ sở pháp lý rõ hơn để các cơ quan chức năng của địa phương có căn cứ triển khai một cách thống nhất đối với các đối tượng này. Đối với các hộ dân sinh sống tại các nhà tập thể cũ cũng nhận thấy được sự quan tâm của HĐND, UBND TP để đảm bảo cuộc sống của người dân đặc biệt là trong công tác đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, PCCC. 

Trong thời gian tới, UBND quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục bám sát lộ trình, tiến độ theo Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 08/7/2017 của UBND TP để triển khai thực hiện. Trong đó, sẽ xác định các cơ sở thuộc ngân sách nhà nước theo từng cấp (Trung ương, thành phố, quận, huyện, thị xã) và ngoài ngân sách nhà nước; mời các đơn vị tư vấn để phối hợp kiểm tra, đánh giá khảo sát, lập khái toán kinh phí thực hiện; đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng xây dựng kế hoạch, quy hoạch, bố trí nguồn vốn, kế hoạch sử dụng đất, lập dự toán bổ sung ngân sách, cũng như đề xuất UBND TP bố trí ngân sách đối với các công trình, dự án thuộc nguồn ngân sách cấp TP, Trung ương. Thực hiện việc thẩm định, cấp phép bổ sung đối với các dự án cải tạo, điều chỉnh về quy mô, công năng sử dụng của công trình, các dự án xây mới phục vụ cơ sở di dời (theo phân cấp quản lý). Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung của Nghị quyết 05 đến từng cơ sở trên địa bàn...

Tin: Hoàng Long

                                                                                                                                                        (Phòng CSPCCC số 1)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?