Thông tin chung

 

an ninh quốc phòng

Tổng kiểm tra toàn diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quận
Ngày đăng 05/12/2017 | 11:20  | View count: 152

Ngày 5/12/2017, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND về tổng kiểm tra toàn diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quận.

Căn cứ điều 15, Thông tư số 47/2015/TT-BCA ngày 6/10/2015 của Bộ Công an hướng dẫn về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke quy định: Từ ngày 04/12/2017 các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường phải đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy (PCCC) được quy định tại Thông tư.

UBND quận Hoàn Kiếm ban hành Quyết định số 4459/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành của quận và xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra toàn diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quận Hoàn Kiếm như sau: Kiểm tra rà soát toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke được phép hoạt động đến ngày 04/12/2017 và các cơ sở đã có quyết định đình chỉ hoạt động; nhằm đánh giá đúng thực trạng, tồn tại theo Thông tư số 47/2015/TT-BCA; làm căn cứ để xác định việc đảm bảo các điều kiện được tiếp tục hoạt động kinh doanh của cơ sở sau ngày 04/12/2017.

Yêu cầu các thành viên tham gia Đoàn kiểm tra triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo việc kiểm tra đúng quy định của pháp luật, phản ánh đúng thực trạng, đạt hiệu quả cao và đảm bảo đúng tiến độ. Kiên quyết yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh dừng ngay các hoạt động kinh doanh nếu không đảm bảo điều kiện kinh doanh theo quy định.

Đối tượng kiểm tra là 23 cơ sở kinh doanh kaaoke; thời gian kiểm tra từ ngày 08/12/2017 đến hết ngày 16/12/2017. Nội dung kiểm tra việc chấp hành các quy định theo Thông tư số 47/2015/TT-BCA ngày 6/10/2015 của Bộ Công an và các quy định có liên quan đến các lĩnh vực như văn hóa, an ninh trật tự và quản lý đô thị…Các thành viên Đoàn kiểm tra tập hợp, đánh giá, phân tích, đối chiếu xác định thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật và những vấn đề liên quan đến điều kiện đảm bảo an toàn PCCC… Đoàn kiểm tra tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về UBND quận Hoàn Kiếm trước ngày 20/12/2017…

Tin, ảnh: Đình Nam - (VP HĐND&UBND quận)

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?