Thông tin chung

 

an ninh quốc phòng

Những “bông hồng vàng” nơi ngã tư đường phố

Ngày đăng 01/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 155
Những “bông hồng vàng” nơi ngã tư đường phố

Chợ Đồng Xuân - chứng tích “sống”

Ngày đăng 26/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 148
Chợ Đồng Xuân - chứng tích “sống”

Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử hình sự năm 2014

Ngày đăng 26/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 158
Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử hình sự năm 2014

Hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ năm 2014

Ngày đăng 24/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 161
Hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ năm 2014

60 năm giải phóng Thủ đô: Chợ Đồng Xuân-chứng tích “sống” trong trận chiến 60 ngày đêm khói lửa

Ngày đăng 16/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 194
60 năm giải phóng Thủ đô: Chợ Đồng Xuân-chứng tích “sống” trong trận chiến 60 ngày đêm khói lửa

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hoàn Kiếm hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Ngày đăng 16/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 136
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hoàn Kiếm hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Hội nghị quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy

Ngày đăng 10/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 132
Hội nghị quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy

Tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về công tác giáo dục Quốc phòng và an ninh

Ngày đăng 10/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 116
Tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về công tác giáo dục Quốc phòng và an ninh

Quận uỷ Hoàn Kiếm tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06 "Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới"

Ngày đăng 30/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 150
Quận uỷ Hoàn Kiếm tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06 "Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới"

Triển khai huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ Bộ Tài chính năm 2014

Ngày đăng 25/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 134
Triển khai huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ Bộ Tài chính năm 2014

Nâng tầm người Cảnh sát khu vực ở địa bàn trọng điểm

Ngày đăng 22/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 123
Nâng tầm người Cảnh sát khu vực ở địa bàn trọng điểm

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 11/CT-BNV về việc “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới” trên địa bàn quận gia

Ngày đăng 14/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 140
Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 11/CT-BNV về việc “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới” trên địa bàn quận gia

Lễ phát động thi đua cao điểm “60 ngày hành động kiểu mẫu” chào mừng kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô

Ngày đăng 13/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 126
Lễ phát động thi đua cao điểm “60 ngày hành động kiểu mẫu” chào mừng kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô

Lễ khai mạc kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực, Phó công an phường phụ trách Cảnh sát khu vực, cán bộ hướng dẫn cảnh sát khu vực Đội Quản lý Hành chính thuộc Công an quận năm 2014

Ngày đăng 12/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 161
Lễ khai mạc kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực, Phó công an phường phụ trách Cảnh sát khu vực, cán bộ hướng dẫn cảnh sát khu vực Đội Quản lý Hành chính thuộc Công an quận năm 2014

Hội nghị bàn giao quân nhân dự bị hạng 2 huấn luyện chuyển hạng 1 năm 2014

Ngày đăng 06/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 134
Hội nghị bàn giao quân nhân dự bị hạng 2 huấn luyện chuyển hạng 1 năm 2014

Tổ chức triển khai kế hoạch hợp luyện tìm kiếm cứu nạn trong tình huống lụt bão năm 2014

Ngày đăng 06/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 117
Tổ chức triển khai kế hoạch hợp luyện tìm kiếm cứu nạn trong tình huống lụt bão năm 2014

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn

Ngày đăng 25/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 121
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn

Trao đổi kinh nghiệm đấu tranh, phòng chống tội phạm

Ngày đăng 08/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 120
Trao đổi kinh nghiệm đấu tranh, phòng chống tội phạm

Sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an quận và phòng Cảnh sát PCCC số 1 về công tác phòng chống cháy nổ

Ngày đăng 27/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 113
Sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an quận và phòng Cảnh sát PCCC số 1 về công tác phòng chống cháy nổ

Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức tập huấn kỹ thuật phát hiện, chữa cháy

Ngày đăng 12/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 114
Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức tập huấn kỹ thuật phát hiện, chữa cháy

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?