Thông tin chung

 

an ninh quốc phòng

Cấp biển đăng ký mô tô, xe máy ngẫu nhiên qua máy tính: Chính xác, khách quan và thuận lợi nhất cho dân

Ngày đăng 29/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 157
Cấp biển đăng ký mô tô, xe máy ngẫu nhiên qua máy tính: Chính xác, khách quan và thuận lợi nhất cho dân

Chiến sĩ nghĩa vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm

Ngày đăng 29/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 135
Chiến sĩ nghĩa vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

Ngày đăng 17/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 152
Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

Hội nghị tuyên truyền pháp luật về biển

Ngày đăng 17/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 145
Hội nghị tuyên truyền pháp luật về biển

Chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự: Huy động cộng đồng, quyết tâm vào cuộc

Ngày đăng 01/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 182
Chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự: Huy động cộng đồng, quyết tâm vào cuộc

Những “bông hồng vàng” nơi ngã tư đường phố

Ngày đăng 01/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 159
Những “bông hồng vàng” nơi ngã tư đường phố

Chợ Đồng Xuân - chứng tích “sống”

Ngày đăng 26/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 149
Chợ Đồng Xuân - chứng tích “sống”

Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử hình sự năm 2014

Ngày đăng 26/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 158
Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử hình sự năm 2014

Hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ năm 2014

Ngày đăng 24/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 164
Hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ năm 2014

60 năm giải phóng Thủ đô: Chợ Đồng Xuân-chứng tích “sống” trong trận chiến 60 ngày đêm khói lửa

Ngày đăng 16/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 195
60 năm giải phóng Thủ đô: Chợ Đồng Xuân-chứng tích “sống” trong trận chiến 60 ngày đêm khói lửa

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hoàn Kiếm hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Ngày đăng 16/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 136
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hoàn Kiếm hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Hội nghị quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy

Ngày đăng 10/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 132
Hội nghị quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy

Tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về công tác giáo dục Quốc phòng và an ninh

Ngày đăng 10/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 118
Tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về công tác giáo dục Quốc phòng và an ninh

Quận uỷ Hoàn Kiếm tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06 "Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới"

Ngày đăng 30/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 154
Quận uỷ Hoàn Kiếm tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06 "Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới"

Triển khai huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ Bộ Tài chính năm 2014

Ngày đăng 25/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 134
Triển khai huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ Bộ Tài chính năm 2014

Nâng tầm người Cảnh sát khu vực ở địa bàn trọng điểm

Ngày đăng 22/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 126
Nâng tầm người Cảnh sát khu vực ở địa bàn trọng điểm

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 11/CT-BNV về việc “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới” trên địa bàn quận gia

Ngày đăng 14/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 141
Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 11/CT-BNV về việc “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới” trên địa bàn quận gia

Lễ phát động thi đua cao điểm “60 ngày hành động kiểu mẫu” chào mừng kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô

Ngày đăng 13/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 128
Lễ phát động thi đua cao điểm “60 ngày hành động kiểu mẫu” chào mừng kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô

Lễ khai mạc kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực, Phó công an phường phụ trách Cảnh sát khu vực, cán bộ hướng dẫn cảnh sát khu vực Đội Quản lý Hành chính thuộc Công an quận năm 2014

Ngày đăng 12/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 167
Lễ khai mạc kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực, Phó công an phường phụ trách Cảnh sát khu vực, cán bộ hướng dẫn cảnh sát khu vực Đội Quản lý Hành chính thuộc Công an quận năm 2014

Hội nghị bàn giao quân nhân dự bị hạng 2 huấn luyện chuyển hạng 1 năm 2014

Ngày đăng 06/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 139
Hội nghị bàn giao quân nhân dự bị hạng 2 huấn luyện chuyển hạng 1 năm 2014

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?