Thông tin chung

 

các ban hội đồng nhân dân quận

Các ban Hội đồng Nhân dân
Ngày đăng 05/07/2016 | 03:36  | View count: 775

Danh sách các ban HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX,

nhiệm kỳ 2016 - 2021

* Ban Kinh tế - Xã hội

- Trưởng ban: Bà Trịnh Ngọc Trâm

- Phó trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Thu Phương

- Thành viên: 

          - Bà Vương Hương Giang;

          - Ông Nguyễn Tùng Lâm;

          - Bà Đoàn Thị Hoa Lý.

* Ban Pháp chế

- Trưởng ban: Ông Phí Hoàng Sơn

Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Minh Thanh

- Thành viên:  

          - Bà Lê Hoàng Thủy Vân;

          - Ông Vũ Tuyết Thương;

          - Ông Nguyễn Văn Tri.

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?