Thông tin chung Thông tin chung

các tiêu chí mô hình không khói thuốc các tiêu chí mô hình không khói thuốc

Tiêu chí đánh giá Cơ sở y tế không thuốc lá

Ngày đăng 28/10/2015 | 12:43  | Lượt xem: 183
1. Có treo biển báo cấm hút thuốc lá trong buồng bệnh, phòng họp, phòng làm việc, phòng ăn, hành lang, khuôn viên… và các khu vực khác trong bệnh viện, cơ sở y tế. Biển báo cấm hút thuốc cần rõ...

Tiêu chí đánh giá Nơi làm việc không thuốc lá

Ngày đăng 28/10/2015 | 12:43  | Lượt xem: 180
1. Có treo biển báo cấm hút thuốc lá trong phòng họp, phòng làm việc, phòng ăn, hành lang… và các khu vực khác trong cơ quan có quy định cấm hút thuốc lá. Biển báo cấm hút thuốc cần rõ ràng, được...

Tiêu chí đánh giá Trường học không khói thuốc

Ngày đăng 28/10/2015 | 12:41  | Lượt xem: 193
* Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông - Có niêm yết quy định cấm hút thuốc lá tại nơi có nhiều người qua lại. - Có treo biển báo cấm hút thuốc lá trong phòng học, phòng làm việc,...

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

CỔNG LIÊN KẾT 18 PHƯỜNG CỔNG LIÊN KẾT 18 PHƯỜNG

THĂM DÒ DƯ LUẬN THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?