Thông tin chung

 

cải cách hành chính - tổ chức

Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ quận ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2018
Ngày đăng 16/01/2018 | 04:35  | View count: 168

Chiều ngày 16/1/2018, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2017 và ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2018.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Công Khôi – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Dương Đức Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Lê Hồng Phú - Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy; Phó chủ tịch HĐND, UBND quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận; các đồng chí thành viên UBND quận, lãnh đạo và thành viên 2 ban HĐND quận, tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND quận; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban quận, chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ 18 phường…

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thu Thủy - Quận ủy viên, Phó chủ tịch HĐND quận thay mặt 3 cơ quan trình bày báo cáo kết quả chương trình phối hợp thực hiện công tác trọng tâm năm 2017 và dự kiến chương trình phối hợp thực hiện công tác trọng tâm năm 2018.

Năm 2017, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ quận Hoàn Kiếm đã phát huy được tính tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan; đồng thời tiếp tục phối hợp có hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận, nhất là trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của quận và các nhiệm vụ thành phố giao. 3 cơ quan đã phối hợp trong triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án công tác của cấp ủy, các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2017; phối hợp tổ chức tốt các kỳ họp HĐND quận; triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND quận và các chương trình giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND quận. Trong năm 2017, Thường trực HĐND quận đã giúp HĐND quận triển khai thực hiện Nghị quyết số 262/NQ-HĐND tiến hành giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hanh chính tại 73 đơn vị (giám sát trực tiếp 22 đơn vị và giám sát thông qua xem xét báo cáo của 51 đơn vị). Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ quận và UBND quận tổ chức 16 đoàn kiểm tra, giám sát và khảo sát (12 đoàn giám sát, khảo sát do Thường trực HĐND và các Ban HĐND quận chủ trì; 1 đoàn giám sát do Ban Thường trực UBMTTQ quận quận chủ trì; 3 đoàn kiểm tra công vụ do UBND quận chủ trì). Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc đang được cử tri và nhân dân quan tâm. Thường trực HĐND quận đã phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ quận tổ chức 20 hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND quận với cử tri 18 phường; phối hợp tổ chức 4 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và 4 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thành phố Hà Nội với 3.243 lượt cử tri tham dự và 300 lượt cử tri tham gia phát biểu ý kiến. Thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND quận đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ quận tổng hợp, phân loại và chuyển 192 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có liên quan để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, trong năm 2017 lãnh đạo 3 cơ quan đã tiếp 387 lượt công dân, tiếp nhận 627 lượt đơn thư. Thông qua đó đã kịp thời đôn đốc các cơ quan có liên quan tiến hành giải quyết các khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Kết quả trong năm UBND quận đã xem xét và thụ lý 19 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; đã giải quyết 12/19 vụ (đạt tỷ lệ 63,15%), đã xem xét giải quyết, trả lời 36/50 ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 3 HĐND quận (đạt tỷ lệ 72%) và 40/48 ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 4 HĐND quận (đạt tỷ lệ 83,3%).

Trong năm 2018, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ quận Hoàn Kiếm đã thống nhất và ký kết phối hợp thực hiện tốt các nội dung: Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án công tác của cấp ủy và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018; phối hợp tốt trong công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 6 và kỳ họp 7 HĐND quận; phối hợp có hiệu quả trong công tác xây dựng chính quyền và thực hiện dân chủ. 3 cơ quan phối hợp tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các ý kiến, kiến nghị của cử tri; phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình kiểm tra, khảo sát, giám sát và phối hợp tích cực trong công tác phản biện xã hội. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Tham luận của các đại biểu dự hội nghị đã làm rõ thêm các kết quả đạt được của đơn vị và biểu thị quyết tâm phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình công tác trọng tâm năm 2018.

Tại hội nghị, các đồng chí: Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Dương Đức Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Lê Hồng Phú - Uỷ viên Ban Thường vụ Quận ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận đã ký kết nội dung chương trình phối hợp hoạt động năm 2018 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ quận Hoàn Kiếm trước sự chứng kiến của các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Công Khôi – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đã ghi nhận các kết quả đạt được của 3 cơ quan trong năm 2017 và nhấn mạnh một số vấn đề để chương trình phối hợp hoạt động của 3 cơ quan: Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ quận đạt hiệu quả cao hơn trong năm 2018.

Đồng chí - Phạm Thị Thu Thủy – Quận ủy viên, Phó chủ tịch HĐND quận trình bày báo cáo kết quả chương trình phối hợp thực hiện công tác trọng tâm năm 2017 và dự kiến chương trình phối hợp thực hiện công tác trọng tâm năm 2018. 

Đồng chí Hoàng Công Khôi – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Tuấn Long – Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Vũ Bích Hiền – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hàng Bông phát biểu tham luận tại hội nghị.

Nguồn: Trần Thị Huệ - HoanKiem portal

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?