cấp thực hiện

 

Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, BHYT người nghèo Mức độ 2 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
2 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Mức độ 2 Phòng Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên
3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 2 Phòng Kinh tế Đăng kí kinh doanh
4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Mức độ 2 Phòng Văn hóa - Thông tin Thông tin truyền thông
5 Cấp giấy phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè. Mức độ 2 Phòng Quản lý đô thị Đô thị
6 Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật Mức độ 2 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
7 Cấp giấy phép sử dụng tạm vỉa hè ngoài mục đích giao thông Mức độ 2 Phòng Quản lý đô thị Đô thị
8 Cấp giấy phép đào vỉa hè, ngõ Mức độ 2 Phòng Quản lý đô thị Đô thị
9 Cấp Giấy xác nhận khuyết tật Mức độ 2 UBND phường Lao động thương binh và xã hội
10 Cấp GPXD cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Mức độ 2 Phòng Quản lý đô thị Xây dựng
11 Cấp GPXD cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Phòng Quản lý đô thị Xây dựng
12 Cấp GPXD công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Phòng Quản lý đô thị Xây dựng
13 Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại đô thị Mức độ 2 Phòng Quản lý đô thị Xây dựng
14 Cấp kinh phí hỗ trợ, khuyến khích hoả táng Mức độ 2 UBND phường Lao động thương binh và xã hội
15 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận an toàn thực phẩm Mức độ 2 UBND phường Nông nghiệp
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện (khi bị hư hỏng) Mức độ 2 Phòng Kinh tế Đăng ký hợp tác xã
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện (khi bị mất) Mức độ 2 Phòng Kinh tế Đăng ký hợp tác xã
18 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 2 Phòng Kinh tế Đăng kí kinh doanh
19 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Mức độ 2 Phòng Kinh tế Đăng ký hợp tác xã
20 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Mức độ 2 Phòng Kinh tế Đăng ký hợp tác xã

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?