Thông tin chung

 

chế độ chính sách đất đai, tài nguyên môi trường

Chế độ chính sách về đất đai, tài nguyên môi trường
Ngày đăng 07/11/2014 | 12:00  | View count: 250

Chế độ chính sách về đất đai, tài nguyên môi trường

Chế độ chính sách về đất đai, tài nguyên môi trường

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?