Thông tin chung

 

chính sách ưu đại các dự án, kêu gọi đầu tư

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 - 2020
Ngày đăng 20/07/2017 | 09:29  | View count: 80

Xem kế hoạch tại đây

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?