Thông tin chung

 

Công báo thành phố

Công báo Thành Phố Ngày cập nhật Dowload
Công báo số 36 17/01/2013 Download
Công báo số 37 17/01/2013 Download
Công báo số 38+39 17/01/2013 Download
Công báo số 40+41 17/01/2013 Download
Công báo số 50 17/01/2013
Công báo số 51+52 17/01/2013 Download
Công báo số 53+54 17/01/2013 Download
Công báo số 55+56 17/01/2013 Download
     

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?