Hệ thống văn bản của UBND Quận Hệ thống văn bản của UBND Quận

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
777/UBND-VP Về việc nhắc nhở, đôn đốc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận 10/06/2021
766/UBND-VP Báo cáo điện tử về công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2021 trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ 08/06/2021
33/HĐPHPBGDPL&ĐGTCPL Về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến trang để lại" 03/06/2021
83/TB-UBND Thông báo đối thoại với các tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, thủ tục hành chính 02/06/2021
726/UBND-VP V/v tổ chức đối thoại về quy định hành chính, thủ tục hành chính định kỳ 06 tháng đầu năm 2021 01/06/2021
712/UBND-VP Về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính tháng 6 năm 2021 28/05/2021
36/HĐPHPBGDPL&ĐGTCPL V/v tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật 07/05/2021
553/UBND-VP Về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính tháng 5 năm 2021 06/05/2021
116/BC-UBND Báo cáo đánh giá quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, văn hóa theo quy định của Luật Thủ đô 26/04/2021
101/BC-UBND Báo cáo tổng kết, đánh giá việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô 08/04/2021
97/KH-UBND Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19" trên địa bàn quận Hoàn Kiếm 05/04/2021
25/QĐ-BCĐ Phân công nhiệm vụ Quản trị viên, Giám sát viên điều tra cơ sở hành chính quận Hoàn Kiếm năm 2021 19/03/2021
85/BC-UBND Báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Luật đất đai năm 2013 17/03/2021
307/UBND-CA V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, kho hàng hóa trong khu dân cư 16/03/2021
264/UBND-VP V/v tổ chức thực hiện việc cập nhật, tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp thành phố 08/03/2021
62/BC-UBND Báo cáo tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (được sửa đổi, bổ sung bới Nghị định số 56/2016/NĐ-CP) trên địa bàn quận Hoàn Kiếm 26/02/2021
63/BC-UBND Báo cáo tổng kết 8 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) 26/02/2021
17/KH-BCĐ Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm 26/02/2021
55/KH-UBND Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2021 17/02/2021
546/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn quận Hoàn Kiếm 09/02/2021

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?