Thông tin chung

 

đảng và hoạt động đoàn thể

Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt quận quán triệt, triển khai Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Ngày đăng 28/12/2017 | 03:24  | View count: 86

Sáng ngày 28/12/2017, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 102-QÐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Ðồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Quận ủy Hoàn Kiếm có các đồng chí: Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận; Dương Đức Tuấn – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận; Trưởng, Phó các ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, trưởng phó các phòng, ban, ngành thuộc quận và lãnh đạo các phường; cán bộ Tổ theo dõi cơ sở đảng của Quận ủy.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm vững, hiểu rõ các dấu hiệu để nhận diện tính chất vi phạm, mức độ xử lý; trao đổi, thảo luận để làm rõ những vấn đề còn thắc mắc, chưa rõ... Với cương vị của mình, từng đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, ngoài việc học tập, nghiên cứu kỹ các quy định về xử lý đảng viên vi phạm còn phải nắm vững, hiểu sâu để truyền đạt đến cấp ủy mình, tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ quá trình triển khai nghiên cứu Quy định, đổi mới quán triệt bảo đảm thiết thực, hiệu quả, coi trọng việc thảo luận đối thoại để hiểu rõ, hiểu kỹ về quy định tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý đảng viên có dấu hiệu vi phạm…

Ðồng chí đề nghị Ðảng đoàn HÐND thành phố, Ban Cán sự đảng UBND thành phố, các đồng chí lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của thành phố và các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn chỉ đạo quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm tại địa phương, đơn vị mình.

Tại hội nghị, đồng chí Tiến sĩ Trần Quang Cảnh – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quán triệt, triển khai Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quy định gồm 5 chương, 37 điều thay thế Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã nhấn mạnh những nội dung mới của Quy định số 102-QĐ/TW và liên hệ gắn với thực tiễn để các đại biểu quán triệt và triển khai thực hiện tốt tại cơ sở…

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

            Nguồn: Trần Thị Huệ - HoanKiem portal

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?