Thông tin chung

 

danh sách đại biểu hội đồng nhân dân quận

Danh sách Đại biểu Hội đồng nhân dân
Ngày đăng 05/07/2016 | 03:39  | View count: 981

Danh sách đại biểu HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

1. Ông Hoàng Công Anh

2. Ông Nguyễn Văn Anh

3. Ông Nguyễn Hữu Chiến

4. Bà Nguyễn Thị Phương Chung

5. Bà Nguyễn Thị Dung (tức Thích Đàm Chung)

6. Ông Lê Minh Đức

7. Bà Vương Hương Giang

8. Bà Lều Thu Hà

9. Bà Nguyễn Ngọc Hà

10. Ông Trần Đức Hiếu

11. Ông Nguyễn Quý Hợi

12. Ông Hà Mạnh Hùng

13. Bà Phạm Thị Thu Hương

14. Ông Nguyễn Tùng Lâm

15. Ông Nguyễn Khánh Long

16. Ông Phạm Tuấn Long

17. Ông Nguyễn Chí Lực

18. Bà Đoàn Thị Hoa Lý

19. Bà Phan Thị Kim Ngân

20. Ông Nguyễn Phúc Ngọc

21. Bà Phan Hồng Nhung

22. Ông Đinh Hồng Phong

23. Ông Lê Hồng Phú

24. Ông Lê Đỗ Phương

25. Bà Nguyễn Thị Thu Phương

26. Ông Nguyễn Anh Quân

27. Ông Nguyễn Thanh Quân

28. Ông Phí Hoàng Sơn

29. Ông Nguyễn Hồng Thanh

30. Ông Nguyễn Minh Thanh

31. Bà Phạm Thị Thu Thủy

32. Ông Vũ Tuyết Thương

33. Bà Trịnh Ngọc Trâm

34. Ông Nguyễn Văn Tri

35. Ông Dương Đức Tuấn (tức Dương Tuấn)

36. Ông Mai Anh Tuấn

37. Bà Lê Hoàng Thủy Vân.

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?