Thông tin chung

 

danh sách hạng mục mua sắm

Gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị và xây dựng mạng LAN của UBND các phường
Ngày đăng 23/11/2015 | 12:00  | View count: 178

Cung cấp, lắp đặt thiết bị tin học tại trụ sở UBND quận, các phòng ban chuyên môn và UBND 18 phường; xây dựng mạng LAN cho UBND các phường để triển khai ứng dụng phần mềm quản lý

Bên mới thầu: Văn phòng HĐND - UBND quận Hoàn Kiếm.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

Dự án: Mở rộng, nâng cấp ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước của UBND quận Hoàn Kiếm và UBND 18 phường.

Nguồn vốn: Ngân sách quận Hoàn Kiếm năm 2015.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSYC: từ 08h30 ngày 26/11/2015 đến 9h00 ngày 03/12/2015 (trong giờ hành chính)

ĐĐ: Văn phòng HĐND - UBND quận Hoàn Kiếm, số 126 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.9285341; Fax: 043.8246092

Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng.

Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng.

Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 03/12/2015.

Thời điểm mở thầu: 9h00 ngày 03/12/2015

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?