Thông tin chung

 

danh sách hạng mục mua sắm

Gói thầu số 4: Xây dựng mở rộng, nâng cấp phần mềm và cài đặt, đào tạo
Ngày đăng 23/11/2015 | 12:00  | View count: 176

Nội dung: Xây dựng mới và nâng cấp một số phần mềm quản lý phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và hỗ trợ việc quản lý công việc cho các chuyên viên, cán bộ tại các phòng ban, đơn vị thuộc UBND quận Hoàn Kiếm và 18 phường, tiến tới triển khai mở rộng tới các đơn vị sự nghiệp

Bên mới thầu: Văn phòng HĐND - UBND quận Hoàn Kiếm.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

Dự án: Mở rộng, nâng cấp ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước của UBND quận Hoàn Kiếm và UBND 18 phường.

Nguồn vốn: Ngân sách quận Hoàn Kiếm năm 2015.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSYC: từ 08h30 ngày 26/11/2015 đến 9h00 ngày 03/12/2015 (trong giờ hành chính)

ĐĐ: Văn phòng HĐND - UBND quận Hoàn Kiếm, số 126 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.9285341; Fax: 043.8246092

Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng.

Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng.

Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 03/12/2015.

Thời điểm mở thầu: 9h00 ngày 03/12/2015

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?