Thông tin chung Thông tin chung

các bước xây dựng mô hình không khói thuốc các bước xây dựng mô hình không khói thuốc

Các bước xây dựng Cơ sở y tế không khói thuốc

Publish date 28/10/2015 | 12:39  | Lượt xem: 275
Bước 1: Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc. Ban chỉ đạo cần có quyết định thành lập của lãnh đạo đơn vị. Thành phần gồm đại diện Ban giám đốc làm trưởng Ban, các thành...

Các bước xây dựng nơi làm việc không khói thuốc

Publish date 28/10/2015 | 12:38  | Lượt xem: 235
Bước 1: Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nơi làm việc không khói thuốc. Ban chỉ đạo cần có quyết định thành lập của lãnh đạo đơn vị. Thành phần gồm đại diện lãnh đạo cơ quan làm trưởng Ban, các...

Các bước xây dựng trường học không khói thuốc

Publish date 28/10/2015 | 12:37  | Lượt xem: 293
Bước 1: Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường học không khói thuốc. Ban chỉ đạo cần có quyết định thành lập của Ban giám hiệu. Thành phần gồm hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng làm trưởng Ban,...

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

CỔNG LIÊN KẾT 18 PHƯỜNG CỔNG LIÊN KẾT 18 PHƯỜNG

THĂM DÒ DƯ LUẬN THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?