Quy hoạch đô thị Quy hoạch đô thị

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 - 2020

20/07/2017 | 09:29  | Lượt xem: 109
Xem kế hoạch tại đây

Kế hoạch sử dụng tài nguyên

07/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 201
Kế hoạch sử dụng tài nguyên

Chiến lược quy hoạch, phát triển Chiến lược quy hoạch, phát triển

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?