Thông tin chung Thông tin chung

Visitor Tracking Visitor Tracking

User Online: 2102
Total visited: 13927966

thành viên ubnd thành viên ubnd

Danh sách

Thành viên UBND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Đồng chí Dương Đức Tuấn - Chủ tịch UBND quận
 
2. Đồng chí Đinh Hồng Phong - Phó chủ tịch Thường trực UBND quận
 
3. Đồng chí Nguyễn Anh Quân - Phó chủ tịch Thường trực UBND quận
 
4. Đồng chí Phạm Tuấn Long - Phó chủ tịch UBND quận
 
5. Đồng chí Khuất Đăng An - Quận ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ quận;
 

6. Đồng chí  Cao Thị Thu Hà - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận;

7. Đồng chí T rương Minh Hải - Quận ủy viên, Trưởng phòng Quản lý Đô thị quận;

8. Đồng chí Nguyễn Hồng Trang - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận;

9. Đồng chí Hà Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Công an quận.

10. Đồng chí Vương Hương Giang - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận;

11. Đồng chí Ngô Thị Thu Hương - Trưởng phòng Y tế quận;

12. Đồng chí Nguyễn Hữu Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận.

13. Đồng chí Nguyễn Khánh Long - Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận;

14. Đồng chí Lê Đỗ Phương - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận;

15. Đồng chí Bùi Bích Thủy - Quận ủy viên, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận;

16. Đồng chí Ngô Hồng Thủy - Trưởng phòng Tư pháp quận;

17. Đồng chí Vũ Tuấn Trung - Quận ủy viên, Chánh Thanh tra quận;

18. Đồng chí Nguyễn Tùng Lâm - Trưởng phòng Kinh tế quận.