Thông tin công khai Thông tin công khai

Danh sách các đơn vị nợ tiền bảo hiểm tháng 6

19/07/2019 | 08:17  | Lượt xem: 3
Xem danh sách tại đây

Danh sách các đơn vị nợ tiền bảo hiểm tháng 5

13/06/2019 | 04:26  | Lượt xem: 46
Xem danh sách tại đây

Danh sách đơn vị nợ tiền tháng 4/2019

13/06/2019 | 09:52  | Lượt xem: 37
Xem danh sách tại đây

Thông báo về nội dung ôn tập, tổ chức khai mạc kỳ tuyển dụng và thi trắc nghiệm trong tuyển dụng công chức phường năm 2019

28/05/2019 | 04:34  | Lượt xem: 632
Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 14/3/2019 của UBND quận Hoàn Kiếm về tổ chức tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường trực thuộc UBND quận Hoàn Kiếm năm 2019; Công văn số 1086/HD-BCĐ...

Thông báo kết quả xét tuyển và công nhận trúng tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các phường thuộc quận Hoàn Kiếm

28/05/2019 | 04:22  | Lượt xem: 197
Căn cứ kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 22/3/2019 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc tổ chức tuyển dụng công chức Chỉu huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các phường thuộc quận Hoàn Kiếm năm 2019.

Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2019

27/05/2019 | 03:43  | Lượt xem: 95
Xem thông báo tại đây

Tuyên truyền, giới thiệu cuộc thi Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2019

23/05/2019 | 03:59  | Lượt xem: 21
Xem quyết định tại đây Xem kế hoạch tại đây Xem công văn tại đây

Danh sách các đơn vị nợ tiền bảo hiểm tháng 4

14/05/2019 | 03:24  | Lượt xem: 26
Xem danh sách tại đây

Thông báo lịch tuyển dụng công chức phường năm 2019

13/05/2019 | 03:32  | Lượt xem: 520
Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 14/3/2019 của UBND quận Hoàn Kiếm về tổ chức tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường trực thuộc UBND quận Hoàn Kiếm năm 2019; Hướng dẫn số 979/HD-SNV...

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận quý I năm 2019

17/04/2019 | 10:39  | Lượt xem: 35
Xem thông báo tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?