Thủ tục hành chính của Quận Thủ tục hành chính của Quận

Ordinal number Procedure Implementing agencies Categories
1 Cho phép Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
2 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
3 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường Tiểu học, trường THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
4 Cho phép trường THCS hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
5 Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục. Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
6 Thành lập trường tiểu học (tư thục) Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
7 Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
8 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
9 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Phòng Kinh tế Nông nghiệp
10 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận. Riêng trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh thì thực hiện theo trình tự thủ tục cấp mới) Phòng Kinh tế Nông nghiệp
11 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (cấp mới; cấp lại khi sắp hết hạn; cấp lại trong trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất, kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh) Phòng Kinh tế Nông nghiệp
12 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá bán lẻ sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của thương nhân phân phối trên địa bàn Hà Nội Phòng Kinh tế Công thương
13 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Phòng Kinh tế Công thương
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Phòng Kinh tế Công thương
15 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế Công thương
16 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế Công thương
17 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế Công thương
18 Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Phòng Nội vụ Hội, quỹ
19 Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Phòng Nội vụ Hội, quỹ
20 Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở theo các Quyết định số 117/TTg, số 20/TTg, số 18/TTg. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?