Thông tin chung Thông tin chung

Tin tức hoạt động về PCTH thuốc lá trên thế giới, trong nước, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm Tin tức hoạt động về PCTH thuốc lá trên thế giới, trong nước, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá quận làm việc với các tổ chức Quốc tế về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá

Publish date 10/05/2016 | 05:37  | Lượt xem: 551
Ngày 10/5/2016, Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá quận Hoàn Kiếm đã tiếp và làm việc với đoàn các Tổ chức Quốc tế trong và ngoài nước về công tác phòng chống tác hại thuốc lá.