Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm, Ba Đình trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

08/10/2018 | 11:30  | Lượt xem: 77
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 8/10/2018, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận Hoàn Kiếm, 33 phố Nhà Chung, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ hai quận Hoàn Kiếm và Ba...

Tập huấn văn hóa công sở, đạo đức công vụ và việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

05/10/2018 | 11:30  | Lượt xem: 5
Sáng 5/10/2018, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lớp tập huấn văn hóa công sở, đạo đức công vụ và việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận năm 2018.

Hội nghị quán triệt Luật An ninh mạng năm 2018

04/10/2018 | 11:30  | Lượt xem: 3
Ngày 12/6/2018, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật An ninh mạng và Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Để hiểu rõ hơn những quy định...

HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường)

04/10/2018 | 11:30  | Lượt xem: 93
Sáng ngày 4/10/2018, HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) nhằm kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND quận và chức danh Chủ tịch UBND quận khóa...

Thường trực HĐND quận tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý, đảm bảo duy trì vệ sinh môi trường

02/10/2018 | 11:30  | Lượt xem: 15
Sáng ngày 02/10/2018, Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Phiên giải trình về công tác quản lý, đảm bảo duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở

20/09/2018 | 11:30  | Lượt xem: 18
Trong 2 buổi sáng ngày 20 và 21/9/2018, Phòng Tư pháp quận Hoàn Kiếm phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018 cho đội...

Lịch tiếp công dân tháng 9/2018

04/09/2018 | 02:00  | Lượt xem: 40
Xem lịch tại đây

Thường trực HĐND quận giám sát về công tác huy động, quản lý và sử dụng các quỹ do nhân dân đóng góp trên địa bàn quận

01/09/2018 | 08:00  | Lượt xem: 3
Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-HĐND ngày 30/7/2018 của Thường trực HĐND quận về thành lập Đoàn giám sát“Công tác huy động, quản lý và sử dụng các quỹ do nhân dân đóng góp trên địa bàn quận Hoàn...

Tọa đàm về kết quả 5 năm thi hành Luật Thủ đô

15/08/2018 | 12:00  | Lượt xem: 95
Sáng ngày 15/8/2018, Đoàn cán bộ của Bộ Tư pháp đã tổ chức tọa đàm tại UBND quận Hoàn Kiếm về kết quả 5 năm thi hành Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn về chính sách bảo tồn, tôn tạo và phát huy...

Tổ chức Lễ ra mắt Đội quản lý Trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm

10/08/2018 | 01:30  | Lượt xem: 77
Sáng ngày 10/8/2018, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Lễ ra mắt Đội quản lý Trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm theo Quyết định 3406/QĐ-UBND ngày 4/7/2018 của UBND Thành phố về thí điểm thành lập...

Bồi dưỡng chuyên đề “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”

07/08/2018 | 05:30  | Lượt xem: 18
Ngày 7/8/2018, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”.

Ban Pháp chế HĐND quận giám sát về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn quận

02/08/2018 | 05:30  | Lượt xem: 39
Thực hiện Quyết định số 159/QĐ-HĐND ngày 02/7/2018 của Ban Pháp chế HĐND quận về thành lập Đoàn giám sát “Về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên...

Về việc triển khai dịch vụ mức độ 4 cấp bản sao trích lục hộ tịch

02/08/2018 | 08:43  | Lượt xem: 64
Xem văn bản tại đây

Bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật năm 2018

23/07/2018 | 04:01  | Lượt xem: 78
Ngày 19/7/2018, Phòng Tư pháp quận phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền...

Hội nghị quán triệt Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2017

23/07/2018 | 03:44  | Lượt xem: 35
Sáng ngày 12/7/2018, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị quán triệt Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2017.

Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tổ trưởng tổ dân phố năm 2018

23/07/2018 | 03:27  | Lượt xem: 36
Ngày 17/7/2018, Phòng Nội vụ quận phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ Tổ trưởng tổ dân phố năm 2018.

Ban KT-XH khảo sát việc quản lý, sử dụng nguồn công đức tại các điểm di tích trên địa bàn các phường Hàng Buồm, Hàng Bồ, Hàng Bạc

20/07/2018 | 05:30  | Lượt xem: 58
Thực hiện Chương trình số 07/Ctr-HĐND ngày 04/01/2018 của HĐND quận về Chương trình công tác trọng tâm của Thường trực HĐND và các Ban HĐND quận năm 2018, Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 05/01/2018 về...

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?