Văn bản của HĐND Văn bản của HĐND

Legislation code Subject Issuing date File attach
292/BC-UBND Về việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND quận, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 16/11/2018
251/TB-HĐND Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 29/10/2018
162/HĐND-KTXH Khảo sát về việc quản lý, sử dụng nguồn công đức tại các điểm di tích trên địa bàn quận 04/07/2018
163/HĐND-VP Giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND quận 04/07/2018
164/HĐND-VP Giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND quận thuộc thẩm quyền Thành phố 04/07/2018
160/BC-HĐND tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri tại Hội nghị TXCT của đại biểu HĐND quận sau kỳ họp thứ 7 HĐND quận, khóa XIX 03/07/2018
165/HĐND-VP Thông báo địa điểm TXCT của đại biểu HĐND Thành phố tại quận Hoàn Kiếm 30/06/2018
158/TB-HĐND Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm tháng 7/2018 28/06/2018
154/TB-HĐND Kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/2018
155/BC-HĐND Kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/2018
153/HĐND-VP Về việc dự TXCT với đại biểu HĐND quận báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND quận 26/06/2018
150/QĐ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND phường Lý Thái Tổ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 25/06/2018
151/QĐ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ PCT HĐND phường Lý Thái Tổ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 25/06/2018
148/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát về "Công tác quản lý, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và không gian đi bộ trên đia bàn quận Hoàn Kiếm" 22/06/2018
147/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri 21/06/2018
144/NQ-HĐND Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 21/06/2018
143/TTr-HĐND Về việc ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND quận Hoàn Kiếm năm 2019 21/06/2018
142/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND quận Hoàn Kiếm năm 2019 21/06/2018
141/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách quận Hoàn Kiếm năm 2018 21/06/2018
140/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách quận Hoàn Kiếm năm 2017 21/06/2018

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?