Văn bản của HĐND Văn bản của HĐND

Legislation code Subject Issuing date File attach
14/Ctr-HDND-UBND-MTTQ Chương trình phối hợp thực hiện công tác năm 2018 giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban thường trực UBMTTQ quận Hoàn Kiếm 16/01/2018
07/CTr-HĐND Chương trình công tác trọng tâm của Thường trực HĐN, các Ban HĐND quận năm 2018 04/01/2018
08/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức các phiên họp năm 2018 của Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm 04/01/2018
228/HĐND-VP Công văn số 228/HĐND-VP về việc mời dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Thành phố 08/12/2017
229/HĐND-VP Công văn số 229/HĐND-VP về việc đề xuất nội dung các kỳ họp thường lệ của HĐND quận năm 2018 14/11/2017
225/TB-HĐND Thông báo số 225/TB-HĐND Thông báo kết luận của Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm tại buổi tiếp công dân ngày 01/11/2017 08/11/2017
223/HĐND-VP Công văn số 223/HĐND-VP Về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND quận 02/11/2017
219/QĐ-HĐND Quyết định số 219/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát về “Việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2017 theo Nghị quyết HĐND quận Hoàn Kiếm” 30/10/2017
217/QĐ-HĐND Quyết định số 217/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát hoạt động của các cơ quan Tư pháp quận Hoàn Kiếm 27/10/2017
205/TB-HĐND Thông báo số 205/TB-HĐND Thông báo về việc phân công điều hành công việc trong thời gian Chủ tịch HĐND quận đi công tác nước ngoài 18/10/2017
201/HĐND-VP Công văn số 201/HĐND-VP về việc đề xuất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND quận khóa XIX 13/10/2017
200/TB-HĐND Thông báo số 200/TB-HĐND Thông báo kết luận của Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm tại buổi tiếp công dân ngày 05/10/2017 11/10/2017
189/BC-HĐND Báo cáo số 189/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát về việc chấp hành pháp luật trong công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ 02/10/2017
190/BC-HĐND Báo cáo số 190/BC-HĐND Báo cáo kết quả khảo sát về công tác chuẩn bị năm học mới 2017 – 2018, việc duy trì chất lượng trường chuẩn Quốc gia trên địa bàn quận Hoàn Kiếm 02/10/2017
187/TB-HĐND Thông báo số 187/TB-HĐND Thông báo kết luận của Thường trực HĐND quân Hoàn Kiếm tại buổi tiếp công dân ngày 7/9/2017 27/09/2017
185/KL-HĐND Kết luận số 185/KL-HĐND Kết luận giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND quận về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri 27/09/2017
254/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN BỔ THU, CHI NGÂN SÁCH QUẬN HOÀN KIẾM NĂM 2017 23/08/2017
261/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND QUẬN HOÀN KIẾM 23/08/2017
139/TB-HĐND Thông báo kết luận của chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 4, HĐND quận khóa XIX 07/07/2017
141/QĐ-HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát về việc “tổ chức và hoạt động của lực lượng chuyên trách giữ gìn trật tự đô thị; lực lượng tự quản khu dân cư tại các phường thuộc quận” 07/07/2017

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?