An ninh- Quốc phòng An ninh- Quốc phòng

Ban chỉ đạo 138 và 197 quận triển khai nhiệm vụ 2019
28/01/2019 | 12:00  | Lượt xem: 13

Sáng ngày 28/1/2019, Ban chỉ đạo 138 (phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc) và Ban chỉ đạo 197 (bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự và văn minh đô thị) quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội và các phòng, ban, ngành liên quan của thành phố Hà Nội. Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm có các đồng chí: Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ quận; Phạm Tuấn Long - Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận; các đồng chí Phó chủ tịch HĐND, UBND quận; các đồng chí lãnh đạo Công an quận, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể quận, Ban chỉ đạo 138 và 197 quận, phường và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Công an quận báo cáo tổng kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Ban chỉ đạo 138 quận và báo cáo tông kết tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn minh đô thị năm 2018, triển khai công tác năm 2019 của Ban chỉ đạo 197 quận.

Năm 2018, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quận (gọi tắt là Ban chỉ đạo 138 quận) đã làm tốt công tác tham mưu cho Quận ủy, UBND  quận và chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và TNXH, đẩy mạnh công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm tiếp tục được đổi mới với nhiều nội dung thiết thực, hình thức đa dạng. 

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, BCĐ 138 quận tiếp tục tham mưu, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Đảng, Chính phủ, Bộ, Ngành về công tác phòng, chống tội phạm và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội liên quan đến các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy; tập trung giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để tạo thành điểm nóng phức tạp; xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Kết quả hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự và văn minh đô thị quận Hoàn Kiếm (Ban Chỉ đạo 197) đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác chuyên môn trọng tâm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Công tác đảm bảo TTAGT-TTĐT-VSMT đã nhận được sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền quận, huy động được sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân; đồng thời chủ động thực hiện các giải pháp đảm bảo TTĐT-TTATGT- VSMT trên địa bàn quận. Các đợt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm được tổ chức đạt kết quả cao. BCĐ 197 quận đã chỉ đạo các đơn vị thành viên, BCĐ 197 các phường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng vào cuộc trong thực hiện bảo đảm các lĩnh vực ANTT, quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, vệ sinh môi trường và VSATTP, phòng chống dịch bệnh. Công tác quản lý văn hóa, xử lý quảng cáo rao vặt tiếp tục được quan tâm giải quyết. Công tác phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiếp tục đạt hiệu quả tích cực...

Năm 2019, Ban chỉ đạo 197 quận tăng cường nghiên cứu, triển khai các biện pháp, giải pháp mới trên tất cả các lĩnh vực; tham mưu UBND quận tổ chức các đợt ra quân xử lý, giải quyết vi phạm TTATXH, trật tự và văn minh đô thị, VSMT trên địa bàn quận trước và trong các dịp kỷ niệm của Thủ đô và đất nước và các sự kiện diễn ra trên địa bàn quận. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phối hợp giải quyết TTCC-TTGT-TTĐT liên tuyến, liên trục tại các địa bàn giáp ranh… Phối hợp chặt chẽ với các Tổ công tác 141, 142 Công an Thành phố nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các loại tội phạm, TNXH và các vi phạm pháp luật khác...

Tham luận của các đại biểu tại hội nghị đã làm rõ thêm các kết quả đạt được của các đơn vị và nêu một số giải pháp đề thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã biểu dương, ghi nhận những thành tích Ban chỉ đạo 138 và Ban chỉ đạo 197 quận và các phường đạt được trong năm 2018 và nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm các ban chỉ đạo138 và 197 quận và phường cần thực hiện tốt trong năm 2019 để đạt thành tích cao hơn.

Từ những thành tích đã đạt được trong năm 2018, tại hội nghị đã có nhiều tập thể và cá nhân được UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen, Công an Thành phố Hà Nội tặng giấy khen và được UBND quận Hoàn Kiếm và Công an quận Hoàn Kiếm khen thưởng... 

Đồng chí Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Tuấn Long – Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trao thưởng cho các tập thể tại hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận trao thưởng cho các tập thể tại hội nghị.

Đồng chí Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ quận trao thưởng cho các tập thể tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Tuấn Long – Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận trao thưởng cho các tập thể được khen thưởng tại hội nghị.

Đại diện các tập thể nhận khen thưởng tại hội nghị.

Tin: Hoàng Thúy

(Công an quận Hoàn Kiếm)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?