Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015 Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015

Đề án số 13-ĐA/QU ngày 18/5/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm
18/05/2018 | 10:50  | Lượt xem: 17

Đề án tạo chuyển biến mạnh về kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc UBND quận Hoàn Kiếm

Xem văn bản tại đây