Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015 Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015

Đề án số 14-ĐA/QU ngày 27/6/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm
18/05/2018 | 10:52  | Lượt xem: 19

Đề án Tập trung đầu tư đào tạo nghề cho người lao động trong độ tuổi (Giai đoạn 2011-2015)

Xem văn bản tại đây