Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015 Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015

Đề án số 22-ĐA/QU ngày 09/8/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm
18/05/2018 | 11:23  | Lượt xem: 14

Đề án Nâng cao hiệu quả mô hình tự quản khu dân cư trong việc giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Xem văn bản tại đây