Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015 Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015

Đề án số 23-ĐA/QU ngày 09/8/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm
18/05/2018 | 11:26  | Lượt xem: 16

Đề án Tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng chuyên trách giữ gìn trật tự đô thị

Xem văn bản tại đây