Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015 Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015

Đề án số 24-ĐA/QU ngày 09/8/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm
18/05/2018 | 11:28  | Lượt xem: 20

Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng bán chuyen trách giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Xem văn bản tại đây