Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015 Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015

Đề án số 25-ĐA/QU ngày 09/8/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm
18/05/2018 | 11:30  | Lượt xem: 23

Đề án Tiếp tục nâng cao hiệu quả mô hình "khoán quản" trong quản lý giao thông tĩnh

Xem văn bản tại đây