Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015 Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015

Đề án số 29-ĐA/QU ngày 10/9/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm
18/05/2018 | 11:43  | Lượt xem: 16

Đề án Tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Xem văn bản tại đây