Tin kinh tế Tin kinh tế

Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
01/04/2019 | 11:30  | Lượt xem: 262

Sáng ngày 1/4/2019, tại UBND quận Hoàn Kiếm, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra Dân số và nhà ở Trung ương phối hợp với BCĐ Tổng điều tra Dân số và nhà ở thành phố Hà Nội và BCĐ Tổng điều tra Dân số và nhà ở quận Hoàn Kiếm tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tham dự buổi lễ: đại biểu cơ quan, tổ chức quốc tế có Bà Astrid Bant - Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) tại Việt Nam. Đại biểu Trung ương và Thành phố Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Bích Lâm - Tổng Cục Trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng BCĐ Tổng điều tra Dân số và nhà ở Trung ương; Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Trưởng BCĐ Tổng điều tra Dân số và nhà ở thành phố Hà Nội; Đậu Ngọc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hà Nội, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố và các đồng chí lãnh đạo các vụ nghiệp vụ, Tổng cục Thống kê, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương; các đồng chí trong Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố Hà Nội. Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm có các đồng chí: Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận; Nguyễn Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở quận. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND quận; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 18 phường; đại diện điều tra viên 18 phường; các đồng chí trong Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở quận.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Bích Lâm - Tổng Cục Trưởng Tổng cục Thống kê, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã quán triệt công tác triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở tới các cấp. Đồng chí nêu rõ: Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện theo Luật Thống kê năm 2015 và Quyết định số 772/QĐ-TTg, ngày 26/6/2018, của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc Tổng điều tra dân số lần thứ 5 tại Việt Nam nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ việc nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kết quả của cuộc Tổng điều tra sẽ là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, đồng thời, là cơ sở để Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030…

Đồng chí Nguyễn Bích Lâm nhấn mạnh, cuộc Tổng điều tra này có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, diễn ra trên phạm vi cả nước, nội dung phức tạp liên quan đến khoảng 26,2 triệu hộ dân cư và trên 94 triệu người sẽ được điều tra, được tổ chức thành khoảng 217,6 nghìn địa bàn điều tra (không bao gồm những người đang làm việc trong Quân đội, Công an, người làm việc tại các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài và thân nhân đi cùng, những người này sẽ được điều tra theo kế hoạch riêng của 3 Bộ: Quốc phòng, Công an và Ngoại giao). Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ với nhu cầu thông tin về dân số ngày càng cao, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thiết kế với 5 đổi mới quan trọng, mang tính đột phá: Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra. Bên cạnh điều tra toàn bộ nhằm thu thập thông tin cơ bản về tình hình dân số và nhà ở của dân cư, Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 sẽ thu thập các thông tin chuyên sâu về dân số, nhân khẩu học và nhà ở thông qua điều tra mẫu nhằm đảm bảo tính đại diện của các chỉ tiêu đến cấp huyện, đồng thời giảm tải khối lượng công việc và tiết kiệm kinh phí Tổng điều tra. 

Để triển khai công tác thu thập thông tin một cách hiệu quả, đồng chí Tổng Cục trưởng Nguyễn Bích Lâm đề nghị Ban Chỉ đạo thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan triển khai cuộc Tổng điều tra theo đúng tiến độ; chủ trì, phối hợp với các báo, đài tại địa phương để thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên phạm vi toàn thành phố; đôn đốc Ban Chỉ đạo quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của cấp trên; phân công rõ ràng, cụ thể nội dung công việc cho từng giám sát viên; thường xuyên liên lạc, trao đổi với Ban Chỉ đạo Trung ương để kịp thời nắm bắt những chỉ đạo bổ sung của Ban Chỉ đạo Trung ương. Đặc biệt, quán triệt việc điều tra viên đến từng hộ để phỏng vấn thu thập thông tin vào phiếu điện tử; không in phiếu giấy (dưới mọi hình thức) để điều tra. Đối với Ban Chỉ đạo xã, phường, thị trấn, cần tích cực tuyên truyền về tổng điều tra trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn và các hình thức khác; đôn đốc điều tra viên thống kê, tổ trưởng thực hiện tốt việc thu thập thông tin tại địa bàn đảm bảo tiến độ, chất lượng…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Trưởng BCĐ Tổng điều tra Dân số và nhà ở thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội là một trong hai thành phố có số lượng đơn vị điều tra lớn thứ hai trên cả nước với khoảng 2,2 triệu hộ được chia thành 17,8 nghìn địa bàn điều tra và để thực hiện khối lượng công việc này, thành phố đã huy động hơn 12 nghìn điều tra viên thống kê trực tiếp phỏng vấn thu thập thông tin các hộ dân cư. Đối với quận Hoàn Kiếm có số lượng đơn vị điều tra là 36.902 hộ được chia thành 312 địa bàn điều tra và có tổng số hơn 300 điều tra viên thống kê, tổ trưởng, giám sát viên thực hiện công việc. Đến thời điểm hiện tại, 100% các địa bàn đăng ký điều tra bằng công nghệ phiếu điện tử (CAPI). Tổng số hộ tự đăng ký tự cung cấp thông tin trên Internet là 13 nghìn hộ, chiếm 0,6%; đứng thứ 2 cả nước sau TP HCM có 24 đơn vị hành chính, địa bàn điều tra là đồng bằng, trong khi đó, Hà Nội có 30 đơn vị hành chính, địa bàn điều tra có cả vùng núi, nhiều địa bàn nông thôn sóng 3G, 4G và internet kém.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019, đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Cục Thống kê Thành phố cần phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai cuộc Tổng điều tra đúng tiến độ, quy định; nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo ngay BCĐ Tổng điều tra Thành phố để kịp thời tháo gỡ. Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tích cực triển khai công tác thông tin, tuyên tuyền về Tổng điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, đôn đốc giám sát, điều tra viên để triển khai đúng tiến độ. Đối với giám sát, điều tra viên cần nghiêm túc chấp hành quy định, quy trình trong thu thập thông tin, thường xuyên phối hợp với BCĐ các quận, huyện, thị xã để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đồng chí cũng đề nghị người dân có trách nhiệm thông tin đầy đủ, chính xác cũng như hỗ trợ các điều tra viên trong khi thu thập điều tra.

Tại buổi lễ, sau phát biểu của bà Astrid Bant - Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) tại Việt Nam, đồng chí Nguyễn Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở quận phát biểu phát động Lễ ra quân. Đồng chí Trần Bá Thọ - Bí thư Đoàn phường phường Trần Hưng Đạo đại diện cho các điều tra viên phát biểu hưởng ứng, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngay sau lễ ra quân, các đồng chí lãnh đạo đại diện Trung ương, Thành phố Hà Nội, quận Hoàn Kiếm và các điều tra viên đã xuống cơ sở điều tra tại các hộ dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Đồng chí Nguyễn Bích Lâm - Tổng Cục Trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng BCĐ Tổng điều tra Dân số và nhà ở Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Trưởng BCĐ Tổng điều tra Dân số và nhà ở thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Bà Astrid Bant - Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở quận Hoàn Kiếm phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Trần Bá Thọ - Bí thư Đoàn phường phường Trần Hưng Đạo đại diện cho các điều tra viên phát biểu hưởng ứng, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí lãnh đạo đại diện Trung ương, Thành phố Hà Nội, quận Hoàn Kiếm và điều tra viên tiến hành điều tra dân số và nhà ở tại hộ dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

                                                                                          Nguồn: HoanKiem poral

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?