Thông tin chung Thông tin chung

tác hại thuốc lá tác hại thuốc lá

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND thành phố Hà Nội từ ngày 03 - 07/6/2019
Publish date 11/06/2019 | 16:05  | Lượt xem: 49

Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND thành phố ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội, Văn phòng UBND Thành phố cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của BUDN thành phố từ ngày 03 - 07/6/2019

Xem Công văn số 2380/UBND-TKBT của UBND thành phố Hà Nội

 

 

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

CỔNG LIÊN KẾT 18 PHƯỜNG CỔNG LIÊN KẾT 18 PHƯỜNG

THĂM DÒ DƯ LUẬN THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?