Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành


Legislation code 37
Issuing date 03/07/2018
Published time 10/07/2018
Signer
Subject Toàn văn nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 BCH Đảng bộ Thành phố (khóa XVI)
Agencies issued UBND Quận Hoàn Kiếm
Legislation type Chỉ đạo điều hành
Other legislation

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?