Thông tin chung

 

Nội dung trả lời phản ánh kiến nghị thủ tục hành chính

Chưa có phản ánh kiến nghị
Chưa có phản ánh kiến nghị
chua-co-phan-anh-kien-nghi

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?