Thông tin chung

 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập Chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Ngày đăng 13/12/2016 | 09:10  | View count: 10

Xem kế hoạch tại đây

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?