Thông tin chung

 

kinh tế đất đai tài nguyên môi trường

Tập huấn công tác mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
Ngày đăng 26/12/2017 | 04:12  | View count: 107

Thực hiện các quy định của Trung ương và Thành phố Hà Nội về việc quản lý tài sản nhà nước, mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, sáng ngày 26/12/2017, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận phối hợp với Trung tâm Mua sắm tài sản công và Thông tin tư vấn tài chính của Sở Tài chính Hà Nội tổ chức lớp tập huấn công tác mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

Tới dự lớp tập huấn có các đồng chí: Tiến sĩ Chu Thị Thùy Chung – Trưởng phòng Tài sản hành chính sự nghiệp, Cục Quản lý Công sản – Bộ Tài chính; Hoàng Tuân – Giám đốc Trung tâm Mua sắm tài sản công và Thông tin tư vấn tài chính của Sở Tài chính Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch quận; các đồng chí thủ trưởng, kế toán các phòng, ban thuộc quận; các đồng chí giám đốc, kế toán các ban quản lý dự án, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội, Ban Quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm; các đồng chí Chủ tịch UBND và kế toán 18 phường; các đồng chí thủ trưởng, kế toán của 49 đơn vị trường học thuộc quận.

Trong thời gian tập huấn nghiệp vụ, các học viên đã được nghe Tiến sĩ Chu Thị Thùy Chung – Trưởng phòng Tài sản hành chính sự nghiệp, Cục Quản lý Công sản – Bộ Tài chính giới thiệu các quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính về quản lý tài sản nhà nước, công tác mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. Đồng chí Hoàng Tuân – Giám đốc Trung tâm Mua sắm tài sản công và Thông tin tư vấn tài chính của Sở Tài chính Hà Nội giới thiệu các quy định của Thành phố Hà Nội về mua sắm tập trung của Thành phố và hướng dẫn một số nội dung chuyên môn liên quan…

Sau tập huấn, các học viên về cơ sở vận dụng nhuần nhuyễn các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tiếp thu được để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

Đồng chí Nguyễn Hồng Trang – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Đồng chí Hoàng Tuân – Giám đốc Trung tâm Mua sắm tài sản công và Thông tin tư vấn tài chính của Sở Tài chính Hà Nội giới thiệu các quy định của Thành phố Hà Nội về mua sắm tập trung của Thành phố và hướng dẫn một số nội dung chuyên môn liên quan… tới các đại biểu dự tập huấn. 

Tin: Hoàng Lan - (Phòng TC-KH quận)

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?