Thông tin chung

 

kinh tế đất đai tài nguyên môi trường

Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2018
Ngày đăng 10/01/2018 | 02:31  | View count: 405

Chiều ngày 10/1/2018, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2018.

 Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Sơn - Phó cục Trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Hoàng Công Khôi - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Dương Đức Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận uỷ, Phó chủ tịch HĐND, UBND quận, Chủ tịch UBMTTQ quận, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận, các đơn vị hiệp quản và các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UB MTTQ 18 phường; các đồng chí đội trưởng, đội phó và cán bộ, công chức Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Chi cục Thuế quận, đồng chí Trần Vân Yến - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thuế quận đã báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2018. Báo cáo nêu rõ: Năm 2017, Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm đã hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt 6.018 tỷ 416 triệu đồng, đạt 106,5% dự toán pháp lệnh, tăng 11,9% so cùng kỳ năm trước. Số thu do quận thực hiện 2.765 tỷ 052 triệu đồng, đạt 111,6% dự toán Pháp lệnh, tăng 9,2%  so cùng kỳ năm trước.

Để có kết quả đó, ngay từ những ngày đầu năm 2017, Chi cục Thuế đã triển khai quyết liệt 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 5 nhóm giải pháp công tác thuế, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, đặc biệt đã tập trung công tác đôn đốc thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu thuế... nhằm xử lý kịp thời, ngăn chặn các hành vi vi phạm, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế; góp phần tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng và đảm bảo huy động đầy đủ, kịp thời nguồn lực cho NSNN. Trong năm 2017, Chi cục Thuế quận đã thực hiện tốt công tác quản lý thu, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức. Tổ chức “Tháng hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách thuế mới năm 2017 và quyết toán thuế năm 2016” tại bộ phận “một cửa” của Chi cục. Chi cục đã thực hiện phát 11.540 tài liệu, tờ rơi, ấn phẩm khác cho người nộp thuế, hỗ trợ tại cơ quan thuế cho 1.002 lượt người nộp thuế; hỗ trợ qua điện thoại 930 lượt người nộp thuế, giải đáp vướng mắc bằng văn bản là 43 văn bản. Tổ chức 3 buổi tập huấn cho 432 lượt người nộp thuế được phân cấp quản lý trên địa bàn về các chính sách mới, nội dung tập huấn tập trung vào chính sách thuế mới như hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2016, tập huấn cho hộ kinh doanh và các văn bản hướng dẫn thi hành do Cục thuế TP Hà Nội tổ chức. Tổ chức 3 buổi đối thoại với 211 lượt người nộp thuế tham dự.

Năm 2017 Chi cục Thuế quận đã cấp mới 1.988 mã số thuế, trong đó 1.368 mã số thuế hộ kinh doanh, 100 mã số thuế thu nhập doanh nghiệp, 520 mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Chi cục Thuế quận tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối tượng nộp thuế theo quy định. Năm 2017, đã kiểm tra 12.678 lượt hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Kết quả: 11.762 hồ sơ tạm chấp nhận; 250 hồ sơ đề nghị kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; 666 hồ sơ phải điều chỉnh, với số thuế phải nộp điều chỉnh tăng 6 tỷ 436 triệu đồng, giảm khấu trừ 10 tỷ 597 triệu đồng, giảm lỗ 108 triệu đồng. Kết quả kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế: đã hoàn thành được 818 quyết định (đạt 100,2% kế hoạch kiểm tra), tổng số thuế truy thu và phạt là 55 tỷ 023 triệu đồng, giảm khấu trừ 9 tỷ 595 triệu đồng, giảm lỗ 91 tỷ 295 triệu đồng; đôn đốc kịp thời số tiền thuế truy thu và phạt xử lý sau kiểm tra vào ngân sách. Chi cục đã thực hiện có hiệu quả các gói kiểm tra điện tử do Cục Thuế thành phố triển khai góp phần truy thu 26 tỷ 238 triệu đồng vào ngân sách nhà nước.

Trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế: Chi cục đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ, giao chỉ tiêu thu nợ thuế tới các đội thuế và từng cán bộ quản lý. Kết quả thu nợ năm 2017 vào ngân sách nhà nước được 159 tỷ 850 triệu đồng (đạt 100%) chỉ tiêu thu nợ. Việc triển khai quyết liệt công tác thu hồi nợ đọng thuế làm giảm lớn số nợ đọng, số nợ khả năng thu tính đến 31/12/2017 chiếm tỷ trọng 4,67% so tổng số thu ngân sách…

Năm 2018, Chi cục Thuế quận tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện tốt các chính sách pháp luật thuế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giúp người nộp thuế dễ dàng nắm bắt đầy đủ, kịp thời các chính sách, pháp luật về thuế để thực hiện kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Chi cục đề ra và quyết tâm thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 5 nhóm giải pháp để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018 mà HĐND, UBND quận Hoàn Kiếm và Cục Thuế Thành phố Hà Nội giao.

Tham luận của 5 đơn vị tại hội nghị đã làm rõ thêm các kết quả đạt được; đồng thời phân tích và thống nhất các giải pháp để thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước trong năm 2018.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Dũng - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thuế quận đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu thuế năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Mai Sơn - Phó cục Trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Hoàng Công Khôi - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đã biểu dương những nỗ lực, phấn đấu cùng những kết quả đã đạt được của ngành thuế và các đơn vị trên địa bàn quận trong năm 2017 và nhấn mạnh một số nhiệm vụ ngành Thuế và các đơn vị trên địa bàn quận cần chỉ đạo triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của quận trong năm 2018.

Đồng chí Trần Vân Yến – Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thuế quận báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2018 tại hội nghị.

Đồng chí Mai Sơn - Phó cục Trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Hoàng Công Khôi - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu kết luận tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Chi cục Trưởng Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm phát biểu tại hội nghị.

Nguồn: Trần Thị Huệ - HoanKiem portal

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?