Thông tin chung

 

kinh tế đất đai tài nguyên môi trường

Công tác tín dụng chính sách giúp giảm nghèo trên địa bàn quận
Ngày đăng 16/01/2018 | 10:53  | View count: 41

Sáng ngày 16/1/2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (HĐQT NHCSXH) quận Hoàn Kiếm đã tổ chức họp giao ban nhằm đánh giá kết quả hoạt động tín dụng năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Đinh Hồng Phong – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Thủy - thành viên Ban đại diện - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH quận; lãnh đạo các phòng ban ngành thuộc quận, tổ chức Hội đoàn thể và lãnh đạo UBND các phường.

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động tín dụng năm 2017 nêu rõ: Trong năm 2017, tổng nguồn vốn cho vay của NHCSXH quận đến 31/12/2017 đạt 65,732 tỷ đồng, tăng 4,782 tỷ đồng so với 31/12/2016. Trong đó, nguồn vốn ngân sách quận Hoàn Kiếm ủy thác sang NHCSXH cho vay là 2 tỷ đồng; nguồn vốn huy động đến 31/12/2017 đạt 8,6 tỷ đồng, tăng 2,325 tỷ đồng so với năm 2016. Tiền gửi của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn là 7,75 tỷ đồng, tăng 2,55 tỷ đồng so với năm 2016. Kết quả huy động tiết kiệm tại điểm giao dịch phường là 861 triệu đồng.

Doanh số cho vay năm 2017 đạt 30,825 tỷ đồng với trên 967 lượt hộ được vay vốn, doanh số thu nợ đạt 26,013 tỷ đồng, doanh số xóa nợ đạt 30 triệu đồng. Tổng dư  nợ đến 31/12/2017 là 65,732 tỷ đồng với 03 chương trình tín dụng cho 2.228 hộ vay, tăng 4,78 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016, đạt 100% kế hoạch giao. Đến 31/12/2017 toàn quận có 99 Tổ tiết kiệm và vay vốn, 100% xếp loại tốt. Đến thời điểm hiện nay, vốn tín dụng chính sách được bảo toàn, có hiệu quả và giải quyết an sinh xã hội. Đến nay trên địa bàn quận có 16 hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách được vay vốn với số tiền 320 triệu đồng; 28 người mù, người khuyết tật đang được vay với số tiền 889 triệu đồng; vốn tín dụng tạo việc làm, góp phần ổn định cuộc sống 2.184 lao động, thực hiện mục tiêu chung của quận về giảm nghèo bền vững.

Hướng tới năm 2018, Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận Hoàn Kiếm tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị cấp trên và nhiệm vụ của Ban đại diện HĐQT cấp quận; chỉ đạo NHCSXH phối hợp với các ngành, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác và UBND cấp phường triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương và các văn bản có liên quan. Tiếp tục chỉ đạo NHCSXH quận triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chỉ đạo NHCSXH phối hợp với các đơn vị liên quan trình HĐND, UBND quận chuyển vốn ủy thác sang NHCSXH để thực hiện cho vay; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Hồng Phong - Trưởng ban đại diện NHCSXH quận đánh giá cao các kết quả đạt được của Ban đại diện NHCSXH quận trong năm 2017; cần khắc phục những khó khăn, rút kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong năm 2018. Đồng chí đề nghị các ban ngành đoàn thể, UBND các phường chỉ đạo địa bàn dân cư rà soát đối tượng đủ điều kiện và có nhu cầu vay để cung cấp vốn tín dụng chính sách ưu đãi, chú trọng quan tâm công tác thông tin tuyên truyền để người dân biết được các chủ trương, chính sách của Nhà nước; bên cạnh đó cần triển khai cho vay tại các phường dư nợ thấp. NHCSXH quận cần tích cực phối hợp với Quận Đoàn Hoàn Kiếm và Đoàn thanh niên các phường để triển khai cho vay đối với các đối tượng là thanh niên khởi nghiệp.

 Tin, ảnh: Hà Thu - (NHCSXH Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm)

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?