Thông tin chung

 

lãnh đạo đồng nhân dân quận

Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân
Ngày đăng 15/04/2016 | 02:15  | View count: 1909

- Chủ tịch: Nguyễn Chí Lực - SĐT: 3936.9514

- Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Phương Chung – SĐT: 38288211

- Phó chủ tịch: Phạm Thị Thu Thủy

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?