Thông tin chung

 

lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm tháng 3/2018

Ngày đăng 26/02/2018 | 14:41 PM  | View count: 10
Xem lịch tại đây

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm tháng 02/2018

Ngày đăng 05/02/2018 | 09:26 AM  | View count: 13
Xem lịch tại đây

Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ 5

Ngày đăng 20/11/2017 | 04:30 PM  | View count: 30
Xem lịch tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm tháng 9/2017

Ngày đăng 30/08/2017 | 09:36 AM  | View count: 73
  Xem lịch tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm tháng 03/2017

Ngày đăng 27/02/2017 | 03:58 PM  | View count: 76
Xem thông báo tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm tháng 02/2017

Ngày đăng 23/01/2017 | 10:20 AM  | View count: 39
Xem thông báo tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của TT HĐND và đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm tháng 12/2016

Ngày đăng 24/11/2016 | 04:07 PM  | View count: 40
Xem thông báo tại đây HoanKiem portal

Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND quận

Ngày đăng 02/11/2016 | 11:16 AM  | View count: 68
Xem thông báo tại đây HoanKiem portal

Thông báo lịch tiếp công dân của TT HĐND và đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm tháng 11/2016

Ngày đăng 31/10/2016 | 10:04 AM  | View count: 63
Xem lịch tại đây HoanKiem portal

Thông báo lịch tiếp công dân của TT HĐND và đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm tháng 10/2016

Ngày đăng 06/10/2016 | 05:16 PM  | View count: 77
Xem lịch tại đây Nguồn: HoanKiem portal

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?