Lĩnh vực Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp

Các mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng dịch Covid-19

26/07/2021 | 14:13  | Lượt xem: 46
Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19; trong đó, mức phạt tiền cao nhất lên đến 200 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự.

Giao ban Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19”

20/07/2021 | 09:59  | Lượt xem: 131
Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” và Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày...

Tìm hiểu những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

10/06/2021 | 08:29  | Lượt xem: 45
1. Bổ sung thêm VBQPPL vào hệ thống VBQPPL Cụ thể, Luật Ban h à nh văn bản quy phạm pháp luật ( VBQPPL ) sửa đổi 2020 bổ sung thêm hai loại VBQPPL sau: ...

Tìm hiểu một số điểm mới của Bộ luật Lao động

10/06/2021 | 08:27  | Lượt xem: 52
Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa X ã hội C hủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực...

Một số quy định của Luật Biên phòng Việt Nam (Tiếp theo kỳ trước)

10/06/2021 | 08:26  | Lượt xem: 49
2.3. Lực lượng Bộ đội Biên phòng (Chương III) Đây là chương cơ bản quy định về BĐBP, gồm 12 điều (từ Điều 13 đến Điều 24) , quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm...

Một số điểm mới của Luật Lao động (sửa đổi) (Tiếp theo kỳ trước)

10/06/2021 | 08:25  | Lượt xem: 51
10. Có thể ủy quyền cho người khác nhận lương Bộ luật mới quy định: Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả...

Tìm hiểu một số quy định của Luật Cư trú

09/06/2021 | 10:18  | Lượt xem: 196
Ngày 13 tháng 11 năm 2020, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Cư trú năm 2020, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Theo đó, Luật được ban hành với những nội...

Tìm hiểu một số quy định của Luật Biên phòng Việt Nam

09/06/2021 | 09:19  | Lượt xem: 153
Ngày 11/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Biên phòng Việt Nam, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Ngày 25/11/2020, Chủ tịch nước có Lệnh số 11/2020/L-CTN...

Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật

03/06/2021 | 15:32  | Lượt xem: 50
Xem Công văn tại đây

Tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2021

18/05/2021 | 16:17  | Lượt xem: 150
Thực hiện Kế hoạch trọng tâm công tác tư pháp, kế hoạch tập huấn năm 2021, trong 2 ngày 5-6/5/2021, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2021. Dự khai...

Báo cáo tổng kết, đánh giá việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô

18/05/2021 | 09:29  | Lượt xem: 52
  Xem báo cáo tại đây   .

Báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Luật đất đai năm 2013

18/05/2021 | 09:28  | Lượt xem: 50
  Xem báo cáo tại đây   .

Hội nghị quán triệt Nghị định số 32 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

17/05/2021 | 16:12  | Lượt xem: 91
Ðể cụ thể hóa Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2021/NÐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 về...
Hiển thị 1 - 20 trong 39 kết quả.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?