Lĩnh vực Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp

Tìm hiểu Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

27/09/2022 | 08:46  | Lượt xem: 4
Ngày 29/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Nghị định nêu rõ, đối với các vi phạm hành...

Hội nghị Quán triệt Luật Phòng, chống ma túy năm 2021

09/06/2022 | 08:04  | Lượt xem: 117
Sáng ngày 26/5/2022, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị Quán triệt Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và một số văn bản hướng dẫn thi hành. Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Tới...

Hội nghị quán triệt Luật cư trú

19/05/2022 | 09:05  | Lượt xem: 115
Luật Cư trú năm 2020 gồm 7 chương, 38 điều, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 mở ra một giai đoạn mới trong công tác quản lý cư trú, có tác động mạnh mẽ tới toàn bộ các mặt đời sống xã hội. Luật Cư...

Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường

11/05/2022 | 09:24  | Lượt xem: 53
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Luật gia, từ đó tiếp tục tuyên truyền...

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính

11/05/2022 | 09:08  | Lượt xem: 59
Thực hiện chương trình công tác năm 2022, để tiếp tục trang bị các kiến thức pháp luật, kỹ năng cần thiết giúp cho các đồng chí cán bộ, công chức hoàn thành tốt ...

Tìm hiểu về các trường hợp được cấp sổ đỏ mới khi đăng ký biến động đất đai kể từ ngày 01/9/2021

11/05/2022 | 09:06  | Lượt xem: 56
Ngày 30/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai có...

Tìm hiểu một số chính sách mới về BHXH bắt buộc có hiệu lực từ ngày 01/9/2021 (Tiếp theo kỳ trước)

11/05/2022 | 09:04  | Lượt xem: 51
Ngày 07/7/2021, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi...

Hoàn Kiếm: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật cho chính quyền

03/02/2022 | 08:55  | Lượt xem: 58
Năm 2022, Phòng Tư pháp quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật cho chính quyền quận, phường trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động quản lý Nhà nước; tăng cường...

Quận Hoàn Kiếm: Các phường, đơn vị duy trì thực hiện Ngày Pháp luật hàng tháng

26/01/2022 | 10:19  | Lượt xem: 121
Năm 2021, việc thực hiện “Ngày Pháp luật” theo kế hoạch và chỉ thị của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố được các đơn vị, UBND các phường thuộc quận Hoàn Kiếm tổ chức thường xuyên, liên tục trong...

Hội nghị hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” và tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19”

18/11/2021 | 16:13  | Lượt xem: 134
Thực hiện Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 11/10/2021 của UBND quận về hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND quận về tổ...

Các mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng dịch Covid-19

26/07/2021 | 14:13  | Lượt xem: 235
Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19; trong đó, mức phạt tiền cao nhất lên đến 200 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự.

Giao ban Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19”

20/07/2021 | 09:59  | Lượt xem: 232
Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” và Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày...

Tìm hiểu những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

10/06/2021 | 08:29  | Lượt xem: 101
1. Bổ sung thêm VBQPPL vào hệ thống VBQPPL Cụ thể, Luật Ban h à nh văn bản quy phạm pháp luật ( VBQPPL ) sửa đổi 2020 bổ sung thêm hai loại VBQPPL sau: ...

Tìm hiểu một số điểm mới của Bộ luật Lao động

10/06/2021 | 08:27  | Lượt xem: 120
Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa X ã hội C hủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực...

Một số quy định của Luật Biên phòng Việt Nam (Tiếp theo kỳ trước)

10/06/2021 | 08:26  | Lượt xem: 118
2.3. Lực lượng Bộ đội Biên phòng (Chương III) Đây là chương cơ bản quy định về BĐBP, gồm 12 điều (từ Điều 13 đến Điều 24) , quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm...

Một số điểm mới của Luật Lao động (sửa đổi) (Tiếp theo kỳ trước)

10/06/2021 | 08:25  | Lượt xem: 116
10. Có thể ủy quyền cho người khác nhận lương Bộ luật mới quy định: Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả...

Tìm hiểu một số quy định của Luật Cư trú

09/06/2021 | 10:18  | Lượt xem: 306
Ngày 13 tháng 11 năm 2020, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Cư trú năm 2020, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Theo đó, Luật được ban hành với những nội...

Tìm hiểu một số quy định của Luật Biên phòng Việt Nam

09/06/2021 | 09:19  | Lượt xem: 252
Ngày 11/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Biên phòng Việt Nam, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Ngày 25/11/2020, Chủ tịch nước có Lệnh số 11/2020/L-CTN...
Hiển thị 1 - 20 trong 50 kết quả.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?