Thông tin chung

 

phân công nhiệm vụ

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban thường vụ quận ủy
Ngày đăng 10/06/2016 | 03:16  | View count: 1299

Xem thông báo tại đây

Nguồn: HoanKiem portal

THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?