Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Khai mạc Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc" lần thứ II - năm 2018
03/04/2018 | 09:05  | Lượt xem: 188

HNP - Ngày 31/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Khai mạc Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc” lần thứ II năm 2018, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X.

 

Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc” lần thứ II được tổ chức dành cho các đối tượng là Ủy viên BCH Chi hội hoặc tương đương trở lên đang học tại các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài nước.

Nội dung thi của Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên” năm nay đòi hỏi thí sinh phải thể hiện các kiến thức hiểu biết tập trung vào các nội dung như: Kiến thức chung về kinh tế, chính trị, lịch sử, văn hóa xã hội, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam; truyền thống sinh viên Việt Nam; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam; tổ chức các hoạt động tập thể, kỹ năng xử lý các tình huống trong hoạt động Hội, kỹ năng thu hút tập hợp sinh viên và các kỹ năng khác như giao tiếp, thuyết trình, hoạt động nhóm…

Cuộc thi có 3 vòng, từ cấp cơ sở, cấp tỉnh và cấp toàn quốc. Ban Tổ chức sẽ trao 05 giải cá nhân và 03 giải tập thể. Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc” là dịp để đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên các cấp rà soát, củng cố kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ của bản thân, góp phần nâng cao chất lượng và công tác Hội sinh viên. Đồng thời, thông qua các hoạt động của Hội thi sẽ góp phần thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu của công tác Hội và phong trào sinh viên.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?