Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Kỳ họp thứ Sáu - HĐND TP khóa XV thành công tốt đẹp
06/07/2018 | 17:00  | Lượt xem: 2918

HNP - Chiều 6/7, sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, đổi mới, kỳ họp thứ Sáu, HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh: kỳ họp đã đáp ứng được nguyện vọng và mong mỏi của đại biểu và cử tri Thủ đô.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh: kỳ họp này, HĐND Thành phố đã tập trung thảo luận tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, với sự đổi mới trong thảo luận. Thường trực HĐND Thành phố đã gửi tài liệu kỳ họp và kèm theo gợi ý thảo luận rất sớm đến đại biểu HĐND Thành phố để đại biểu nghiên cứu và tổ chức họp tại 06 Tổ đại biểu. Tại buổi thảo luận Tổ, đã có 55 đại biểu HĐND, với 60 lượt ý kiến tham gia góp ý vào Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Các ý kiến được tổng hợp gửi UBND Thành phố giải trình bằng văn bản và giải trình trực tiếp tại kỳ họp. Qua ý kiến, đại biểu HĐND Thành phố đánh giá cao sự đổi mới, quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố; đồng thời, đề nghị Thành phố quan tâm, có giải pháp, lộ trình, thời gian khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Đã có nhiều ý kiến tham góp vào giải pháp với mong muốn Thành phố chúng ta quyết liệt hơn trong điều hành để hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2018.

Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố đã hoàn thành việc xem xét, thảo luận và thông qua 12 báo cáo và 3 nghị quyết thường kỳ; 2 báo cáo và 7 nghị quyết chuyên đề với tỷ lệ thống nhất cao. Những nghị quyết được ban hành đúng quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

Căn cứ quy định của Luật, trong kỳ họp này, HĐND Thành phố đã tiến hành phiên chất vấn với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, vì sự phát triển của thành phố; phiên chất vấn đã có không khí dân chủ, cởi mở, đổi mới, hiệu quả. Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, có 3 điểm mới trong phiên chất vấn kỳ này: Thứ nhất là cách lựa chọn nội dung, chất vấn khi trước kỳ họp Thường trực HĐND TP tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề. Thứ hai là thời gian hỏi của các đại biểu được rút ngắn, trước là 3 phút, nay là 1 phút và tăng phần tranh luận - tạo không khí dân chủ trong chất vấn, số đại biểu tranh luận tăng gấp 2,5 lần so với kỳ trước. Điểm mới thứ ba là kỳ họp có số đại biểu tham gia chất vấn nhiều nhất từ trước tới nay, 40 đại biểu tham với 48 lượt chất vấn, tăng gấp đôi kỳ họp thứ Năm. Số đại biểu không chuyên trách cũng tham nhiều nhất từ trước tới nay, chiếm 50,05% số đại biểu tham gia chất vấn. Ba điểm mới đó đã khẳng định, việc lựa chọn hai nhóm vấn đề chất vấn hôm nay là đúng và trúng, được đại biểu và cử tri quan tâm.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, ngay sau kỳ họp này, UBND Thành phố, các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND để đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Đề nghị các vị đại biểu HĐND và các tổ đại biểu báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố, đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND, theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và theo sát các vấn đề đến khi có kết quả.

Nhóm PV

(Theo Cổng GTĐT TP Hà Nội)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?