Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

Ban KT-XH khảo sát việc quản lý, sử dụng nguồn công đức tại các điểm di tích trên địa bàn các phường Hàng Buồm, Hàng Bồ, Hàng Bạc
20/07/2018 | 17:30  | Lượt xem: 297

Thực hiện Chương trình số 07/Ctr-HĐND ngày 04/01/2018 của HĐND quận về Chương trình công tác trọng tâm của Thường trực HĐND và các Ban HĐND quận năm 2018, Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 05/01/2018 về Kế hoạch hoạt động trọng tâm năm 2018 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận, trong thời gian từ ngày 17/7 đến ngày 20/7/2018, Ban Kinh tế- Xã hội HĐND quận đã tổ chức Đoàn khảo sát về việc quản lý, sử dụng nguồn công đức tại các điểm di tích trên địa bàn các phường Hàng Buồm, Hàng Bạc, Hàng Bồ.

Dự và làm việc cùng Đoàn khảo sát có đại diện Thường trực HĐND quận, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa & Thông tin, Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội, Văn phòng HĐND&UBND quậncác đồng chí là thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận.

Đoàn đã tiến hành khảo sát thông qua báo cáo, thực tế tại một số điểm di tích và làm vic trực tiếp với 3 phường (Hàng Buồm, Hàng Bạc, Hàng Bồ).

Các phường Hàng Buồm, Hàng Bạc, Hàng Bồ đều là phường nằm trong khu phố cổ Hà Nội. Trên địa bàn phường Hàng Buồm có 18 di tích, trong đó UBND phường được giao quản lý 06 di tích (02 di tích đã được xếp hạng: Đền Bạch Mã; Đền Hương Tượng). Trên địa bàn phường Hàng Bạc có 05 di tích, trong đó UBND phường được giao quản lý 04 di tích (01 di tích đã được xếp hạng: Đình Trung Yên). Trên địa bàn phường Hàng Bồ có 07 di tích, trong đó UBND phường được giao quản lý 06 di tích (03 di tích được xếp hạng: Chùa Thái Cam, Đình Tân Khai, Đình Đông Thành).

Qua giám sát thực tế, thông qua báo cáo và các hồ sơ văn bản liên quan, các di tích trên địa bàn các phường trên đang được quản lý đảm bảo theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 17/01/2016 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội và các quy định khác liên quan. Việc sử dụng tiền công đức tại các điểm di tích được khảo sát được thực hiện theo đúng các nội dung đã được quy định tại quy chế quản lý và sử dụng của di tích Các khoản chi được sử dụng cho các nội dung: điện, nước, hương đèn, bao sái, vệ sinh, đón tiếp khách tham quan, bảo vệ, trông coi, bảo quản, tu bổ di tích, hoạt động từ thiện và các hoạt động khác nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Tất cả các khoản chi đều được ghi chép nội dung rõ ràng, việc chi tiêu đảm bảo công khai, minh bạch.

Đoàn khảo sát cũng ghi nhận những kết quả thực hiện, đã chỉ ra những  khó khăn, tồn tại để cho công tác quản lý, sử dụng nguồn công đức tại các điểm di tích ngày càng tốt hơn trong thời gian tới và đề nghị UBND các phường thường xuyên quan tâm, huy động sự phối hợp tham gia của các tổ chức và công dân trên địa bàn để làm tốt công tác quản lý và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn phường. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn để giới thiệu, quảng bá về các di tích trên địa bàn tới người dân địa phương và khách du lịch trong và ngoài nước.

Tin, ảnh: Hà Chung

(VP HĐND&UBND quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?