Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

Ban Pháp chế HĐND quận giám sát về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn quận
02/08/2018 | 17:30  | Lượt xem: 407

Thực hiện Quyết định số 159/QĐ-HĐND ngày 02/7/2018 của Ban Pháp chế HĐND quận về thành lập Đoàn giám sát “Về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm”; từ ngày 24/7 đến ngày 02/8/2018, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND quận đã tiến hành giám sát thông qua báo cáo đối với công an 13 phường và giám sát trực tiếp tại 6 đơn vị gồm Công an quận và Công an 5 phường: Đồng Xuân, Hàng Bài, Lý Thái Tổ, Cửa Nam, Phúc Tân.

Dự và làm việc cùng Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND quận và đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công an quận, Viện Kiểm sát nhân dân quận, Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND quận. Qua kiểm tra, giám sát, Đoàn đánh giá kết quả cụ thể như sau:

Việc tổ chức tiếp nhận, theo dõi, quản lý, ghi chép sổ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được Công an quận, Công an các phường thực hiện theo quy định. Các nguồn tin về tội phạm do các đơn vị tiếp nhận, giải quyết đều được ghi vào sổ trực ban, sổ theo dõi tiếp nhận. Sau khi tiếp nhận, có kết quả giải quyết đều có thông báo gửi cho nguyên đơn, bị đơn, nơi chuyển đơn và Viện kiểm sát. Công tác phối hợp giữa cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân quận, Công an phường và các đội nghiệp vụ Công an quận được thực hiện nghiêm túc.

Từ ngày 01/01/2017 đến 30/6/2018, có tổng số 1.136 tin, trong đó: tố giác về tội phạm là 1.123 tin, tin báo về tội phạm là 13 tin; không có kiến nghị khởi tố và tin do người phạm tội tự thú. Tổng số tố giác, tin báo đã giải quyết là 1.039/1.136 tin (đạt tỷ lệ 91%) trong đó: ra quyết định khởi tố vụ án hình sự là 431 tin, ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự là 233 tin, tạm đình chỉ xác minh 65 tin, chuyển để giải quyết theo thẩm quyền 43 tin. Số tố giác, tin báo tội phạm đang giải quyết trong thời hạn là 97 tin.

Đoàn giám sát cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục như: việc phân loại tin báo, tố giác tội phạm còn lúng túng, nhiều trường hợp nhầm lẫn giữa tin báo và tố giác; một số hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm chuyển đến cơ quan điều tra của Công an quận còn chậm so với thời gian quy định, một số hồ sơ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm tại Công an quận còn chậm phải gia hạn thời gian xác minh; số vụ việc phục hồi xác minh đơn còn hạn chế.

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Đoàn giám sát đề nghị:

Cấp ủy, Ban Chỉ huy các đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015; Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 và các văn bản hướng dẫn liên quan trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật trong cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn giáo dục đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp quận và các đơn vị có liên quan, giữa các đội nghiệp vụ Công an quận và Công an các phường trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Đoàn giám sát làm việc tại Công an phường Hàng Bài.

Đoàn giám sát làm việc tại Công an phường Phúc Tân.

Đoàn giám sát làm việc tại Công an phường Cửa Nam.

Đoàn giám sát làm việc tại Công an quận Hoàn Kiếm.

Tin, ảnh: Vân Anh

(VP HĐND&UBND quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?